Bild: stock.xchng

Regeringen försöker, med hjälp av Försäkringskassan, runda riksdagen. Det menar kritikerna inför riksdagens öppna utfrågning om ett nytt verktyg för bedömning av arbetsförmågan.

Efter två riksdagsbeslut och ett hot om misstroendevotum tvingades socialförsäkringsminister Ulf Kristersson att backa om reglerna för arbetsprövning efter 180 dagars sjukskrivning.

Enligt kritikerna försöker dock regeringen nu runda riksdagens beslut med Försäkringskassans hjälp. Det genom att Försäkringskassan vill införa ett arbetsförmågeverktyg där man i praktiken inför ett nytt begrepp, ”medicinska förutsättningar för arbete”.

Det begreppet är vad den öppna utfrågningen i riksdagen handlar om. Enligt Försäkringskassan kommer det nu bli en mer rättssäker bedömning och individen kommer att ges en större möjlighet att vara delaktig i beslutet. Det håller dock inte LO-TCO Rättsskydd med om. Under den inledande utfrågningen konstaterade förbundsjurist Magnus Eriksson bland annat:
– Det blir en prövning av en fiktiv arbetsförmåga på en fiktiv arbetsmarknad.

Dagens Arena följer under torsdagsförmiddagen utfrågningen i riksdagen om hur sjukas arbetsförmåga ska bedömas. Nyhetsredaktör Yonna Waltersson twittrar live från utfrågningen. Följ hennes kommentarer nedan eller på twitter: @yonnawaltersson.