Department for Business, Innovation and Skills

Vänsterpartiet vill se över villkoren, men Åsa Westlund (S) menar att det vore kontraproduktivt.

På onsdagen höll Storbritanniens premiärminister David Cameron det tal, om landets framtid inom EU, som tidigare skjutits upp. Och beskedet var tydligt: Villkoren för Storbritanniens medlemskap ska omförhandlas, om Cameron får bestämma. Dessutom ska en folkomröstning hållas, där britterna ska säga ja eller nej till om de vill vara med i EU eller inte.
– När vi har förhandlat fram ett nytt avtal kommer vi att ge det brittiska folket en omröstning med ett mycket enkelt in-eller-ut-alternativ. Stanna i EU med nya villkor eller lämna helt och hållet, sa Cameron i sitt tal.

Omedelbart efter talet skickade Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet ut ett pressmeddelande där de konstaterar att även Sverige bör omförhandla villkoren för EU-medlemskapet. Nya villkor bör innehålla ett socialt protokoll, ett juridiskt bindande undantag från EMU och europrojektet, rätten att ställa hårdare miljö- och folkhälsokrav än EU och att Sverige ska lämna den gemensamma jordbrukspolitiken.

Jonas Sjöstedt säger till Dagens Arena att Camerons tal öppnar nya dörrar för EU-debatten.
–Vi är oeniga med Cameron i väldigt mycket, inklusive synen på hur det europeiska samarbetet ska utvecklas. Men på en punkt vill jag ge honom ett erkännande och det är att han är beredd att lyssna på sin befolkning, säger Sjöstedt till Dagens Arena.

Han menar också att talet kan komma att leda till en debatt om EU-medlemskapet i hela Europa och att villkoren nu kan komma att förändras för flera länder.
– Det är en möjlighet att lyfta på locket och göra något åt EU:s verkliga problem: lönedumpningen, den sociala dumpningen, handlingsförlamning på miljöområdet, bristen på verklig demokrati, att man håller finansmarknaden om ryggen. Vi vill inte medverka till ett EU som går i den riktning dagens EU gör.

Åsa Westlund, socialdemokratisk EU-parlamentariker, tycker att Vänsterpartiets utspel är märkligt.
– Då sätter man verkligen EU-frågan före löntagarnas rättigheter och före en bra utveckling på miljöområdet. Går man den vägen, att alla får välja, då är det de sociala kraven och miljökraven som får stryka på foten, säger hon till Dagens Arena och fortsätter:
– Man måste se vad man sätter för bollar i rullning. Jag vill också ha ett socialt protokoll men om man tar Camerons agerande som intäkt för att Sverige ska göra liknande saker, då får man inse att fler länder kommer göra likadant. Och det kommer inte vara ett socialt protokoll som flest länder lyfter.

Enligt Sjöstedt är det tvärtom EU som driver utvecklingen i fel riktning.
– Som vi ser det bidrar EU till att man utnyttjar människor som tvingas flytta, på grund av eurokrisen, till väldigt dåliga villkor. Vi vill att de ska ha samma fackliga villkor som det värdland de arbetar i. EU ska inte driva arbetsvillkor och löner neråt, EU ska driva dem uppåt, säger Sjöstedt.

Han tror att regeringen Reinfeldt, som i EU-frågor ofta brukar ligga nära David Cameron, kommer att ha en annan uppfattning i den här frågan.
– Jag tror inte att regeringen kommer hålla med Cameron. Men den svenska EU-politiken har ju byggt på att man lägger sig så nära det som sker i Bryssel som möjligt, att man är lojal med EU-politiken. Med tanke på eurozonens utveckling kommer det inte vara möjligt längre. Det är så långtgående, så mycket makt över den ekonomiska politiken som man ska föra över att man måste öppna för en ny EU-debatt.

Åsa Westlund tror inte heller att Storbritannien kommer få gehör för sina krav.
– Jag tror det väcker stark irritation att ett land tror de ska kunna diktera villkoren när samarbetet bygger på allas givande och tagande. Storbritannien är inte heller en stormakt längre även om de gärna tror det, säger hon till Dagens Arena och fortsätter:
– Det är en av orsakerna till att jag tycker EU är bra, att man kan ställa krav på bättre miljölagstiftning och social lagstiftning mot att man får tillgång till EU:s inre marknad. Det har varit viktigt för att få länder att acceptera anti-korruptionsåtgärder, demokratiåtgärder och sånt som inte varit deras första prioritet. EU har kunnat driva på en demokratisk utveckling genom att locka med ekonomiska fördelar.