Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin
Bo Jansson, förbundsordförande, Lärarnas Riksförbund. Bild: Elisabeth Ohlson Wallin

Lämplighetsprov för lärarutbildningen ska snart testas på två universitet. Men proven är dyra. Minst 42 miljoner per år kommer det att kosta med prov för alla som vill bli lärare.

Som ett led i försöken att höja statusen för lärarutbildningen ska lämplighetsprov för lärarstudenter snart testas vid Jönköpings universitet och Linnéuniversitet, skriver Svenska Dagbladet.

Ett antal studenter som söker till lärarutbildningarna på de båda universiteten hösten 2016 kommer att få genomgå ett antagningsprov, baserat på antagningsprover till lärarutbildningar i andra länder samt vilka kvaliteter som kännetecknar bra och mindre bra lärare.

Provet är tänkt att sålla bort dem som inte är tillräckligt motiverade att jobba som lärare. Nästan var fjärde student hoppar i dag av lärarutbildningen före examen, visar en ny rapport från Universitetskanslerämbetet (UKÄ).

Utifrån försöken vid Jönköpings universitet och Linnéuniversitet ska sedan regeringen fatta beslut om ifall alla lärarprogram ska ha ett lämplighetsprov för antagning i framtiden, likt läkarutbildningen.

Lärarnas Riksförbund är positiva till lämplighetsprov.

– Det kan sålla bort dem som kanske egentligen inte vill bli lärare, men har sökt det för att de inte kommer in någon annan stans, säger Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund, till Dagens Arena.

Men proven är dyra. Enligt den utredning som gjorts inför försöken kommer varje prov att kosta cirka 2 500 kronor. Om alla de 17 000 som sökte till olika lärarprogram under höstterminen förra året skulle testas innebär det en kostnad på 42,5 miljoner kronor.

– Jag tycker att det är väl värt de pengarna om det kan vara så att det minskar avhoppen från utbildningarna. Det är en väldigt liten kostnad jämfört med de här avhoppen, och jämfört med vad det kostar Sverige att inte få tillräckligt många kvalificerade lärare, säger Bo Jansson.

Han tror att proven kommer höja statusen för lärarutbildningen, och på så sätt få fler att söka.

Men det finns också en risk att lämplighetsprov kommer att sålla bort personer som skulle kunna bli bra lärare, men ännu inte är helt säkra på sitt karriärval. Bo Jansson är dock inte särskilt orolig för det.

– Det beror på hur provet utformas, men görs det rätt så tror jag att risken är väldigt liten för att sålla bort de som faktiskt kan bli bra lärare. Det är ett mycket större problem att inte alla som söker lärarutbildningen vill bli lärare.