Fotograf: Claes Herrlander.

Dagens Arena har tagit del av LO:s årliga lönerapport om makteliten som publicerades i dag. Det går 46 industriarbetande personer på en direktörslön. – En väldigt hög siffra, säger Jeannette Bergström, LO-ekonom.

Makteliten omfattar anställda som har de högsta befattningarna inom näringsliv, politik, ekonomi och andra viktiga samhällsområden.

På förmiddagens seminarium klargjorde LO-ordförande Karl-Petter Thorwaldsson, och Jeannette Ekström, ekonom på LO, att klyftorna knappast minskar. Mest uppseendeväckande var finansmannen Fredrik Lundberg, Lundbergföretagen, som har en inkomst som motsvarar 1 250 industriarbetare – tillsammans.

1980 var klyftorna som minst mellan maktelit och industriarbetare, då var maktelitens genomsnittliga inkomst 4,9 gånger så hög som en industriarbetares. Den var som högst 2007 då det krävdes 18,2 industriarbetare för att få ihop till en maktelitinkomst. Nu ligger siffran på 16,8. Den ekonomiska eliten syftar på 50 verkställande direktörer i näringslivet.

 

En direktör tjänar i snitt 46 gånger mer än en industriarbetare, det är samma siffra som förra året.
– 46 år är ju ofta ens hela yrkesliv på en person som börjar jobba efter gymnasiet och slutar vid 65. Det är en väldigt hög siffra, säger Jeannette Bergström.

 

Skillnaden i lön mellan kvinnor och män på höga poster är fortfarande stora. År 2012 hade kvinnorna i snitt 32 procent av männens inkomster i makteliten. I den ekonomiska eliten finns tre kvinnor som ökar snittet betänkligt. Om dessa tre togs bort från uträkningen skulle kvinnorna inte tjäna mer än 23 procent av männen på dessa poster. Kommunerna, kommunbolagen, regering/riksdag och media är de enda maktelitsgrupperna där kvinnor har nästan lika höga löner som män.

 

Det går också 59 städare, 52 undersköterskor och 48 privata arbetare på en höginkomsttagare inom makteliten.