Foto: Martina Huber/Regeringskansliet
Foto: Martina Huber/Regeringskansliet

En tredje pappamånad, assisterad befruktning för ensamstående kvinnor och slopat vårdnadsbidrag. Det är några förslag som regeringen lägger fram för riksdagen i år.

Regeringen har nu redovisat vilka propositioner man avser att lägga fram för riksdagen i år. I listan finns det flera som är värda att hålla ögonen lite extra på.

Under våren vill regeringen till exempel införa en tredje pappamånad och godkänna assisterad befruktning för ensamstående kvinnor. I mitten av april kommer såklart vårpropositionen och i slutet av månaden läggs en proposition om Sveriges försvarspolitiska inriktning för åren fram till 2020.

Senast den 27 januari läggs en proposition som föreslår fortsatta sänkningar av arbetsgivaravgiften för unga. Förslaget är inte regeringens eget utan en del av den alliansbudget som riksdagen röstade igenom i höstas.

Till hösten kommer regeringen bland annat att lägga ett förslag om stärkt meddelarskydd för personal som jobbar för privata företag inom offentligfinansierad verksamhet, till exempel privata välfärdsbolag. Dessutom kommer regeringen föreslå att det kommunala vårdnadsbidraget slopas.