Clara Lindblom, (V), äldre- och personalborgarråd i Stockholm

Skolor i välbeställda kommuner har marknadsfört och upplåtit gratis lokaler för avgiftsbelagd engelskundervisning efter skoltid. “Ett tecken på att skolan dras isär”, menar Vänsterpartiets Clara Lindblom.

I våras fick föräldrar till barn på Kungsholmens grundskola ett mejl från rektor där skolan erbjöd avgiftsbelagd engelskundervisning efter skoltid. Det visar sig att 31 skolor har samarbetat med föreningen English club som stod för aktiviteterna. Majoriteten har lånat ut sina lokaler gratis till föreningen och flera har hjälpt den att sprida information– något som strider mot kommunallagen.

– Det här enskilda exemplet blir väldigt talande, men detta är inte ovanligt. Utvecklingen går mot att det är upp till den enskilda familjen att avgöra vilket stöd barnet ska få. Antingen köper du stöd eller så blir du utan, den utvecklingen tycker jag är allra mest skrämmande, säger Clara Lindblom, Vänsterpartiet Storstockholm.

Men det är också en moralisk fråga. Alla barn måste kunna ta del av det som erbjuds av skolan, framför allt när det är i skolans lokaler och något som skolan marknadsför, menar Lindblom.

– Att avgiftsbelägga skolutflykter och annan undervisning exkluderar många. Det leder till en sållning mellan de barn vars föräldrar har råd och de som inte har det, säger hon.

Föreningen English club bedriver sin verksamhet i nio kommuner: Vaxholm, Danderyd, Nacka, Österåker, Stockholm, Lund, Uppsala, Täby och Vellinge. Välbeställda kommuner med en relativt högutbildad befolkning.

– Det blir extra upprörande eftersom barn till lågutbildade har det allra svårast att klara skolan. Skillnaderna mellan Sveriges skolor har fördubblats de senaste tio åren och skillnaderna mellan hög- och lågpresterande elever växer, säger Lindblom.

Hon menar att skolsegregationen är ett av Sveriges allvarligaste problem.

– Att vi har enskilda skolor där detta erbjuds kommer inte sätta spiken i kistan men det är ett tecken på att vi har en skola som dras isär. Vi styr inte resurser till där de behövs mest utan efter betalningsförmåga, säger Lindblom.

Skolborgarråd Lotta Edholm (FP) avböjer att kommentera.