Regeringsbildningen Centerpartiet säger nej till ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. C anser inte att de har fått gehör för sina »liberala reformer« för arbets- och bostadsmarknaden. »Har inte förmått klippa banden till V« säger Annie Lööf.

I dag var det tänkt att Stefan Löfven (S) skulle möta talmannen och informera vilka partier som ingår i hans regeringsalternativ. Men på förmiddagen kallade Centerpartiet till pressträff och meddelade att de inte kommit överens om Socialdemokraterna, och därmed säger nej till ett regeringssamarbete.

– Vi har nått samsyn i en del sakpolitiska frågor, men det återstår alltför mycket, Vi har därför igår beslutat att rösta nej till Stefan Löfven i statsministeromröstningen, sa Annie Lööf på en pressträff i riksdagen på förmiddagen.

Det finns, enligt Annie Lööf, en »bred uppställning« i partistyrelsen bakom att säga nej till S, men inte total enighet.

– En anledning till att vi säger nej är att S inte har kunnat vara tillräckligt precisa i reformer som gäller arbets-och bostadsmarknaden. De försöker begrava frågor i utredningar och skjuta dem på framtiden, sa Annie Lööf.

När det gäller arbetsrätten sa hon att S:s eftergifter inte kan kallas tillräckliga: »det kan inte vara tillräckligt om man ger LO veto«.

– En annan avgörande fråga är att C varken vill ge V eller SD inflytande. Löfven har inte klarat av att klippa banden till Jonas Sjöstedt. De frågor där de inte rört sig är sådana som finns med på Sjöstedts kravlista, fortsatte Lööf.

Enligt Lööf har hon gjort allt hon kan under tre månader för att hitta lösningar i regeringsfrågan, men på frågan om vilka områden hon varit beredd att kompromissa om ville hon inte vara precis.

– Jag är alltid beredd att kompromissa, men det som avgör är helheten och riktningen.

Stefan Löfven möter pressen på måndagseftermiddagen. Han respekterar Centerpartiets beslut, men vänder sig emot bilden att de inte skulle ha kompromissat. Han säger att förhandlingarna har varit hårda men att det har lett fram till stora kompromisser från båda håll.

–S har gjort stora, konkreta eftergifter på en rad områden, så som skatte-,  arbetsmarknad-, bostadspolitiken. Men vi har samtidigt velat visa respekt för processens parter på så väl arbetsmarknaden som på bostadsmarknaden, säger Stefan Löfven. Värnskatten nämner Löfven som en av eftergifterna hans parti varit villiga att göra.

Han bekräftar att samtalen och förhandlingarna har gått i stå, men tillägger att »alla fyra partier har bjudit till«.

S säger sig fortsatt vara villiga till eftergifter och att bollen nu ligger hos talmannen.

– Om talmannen kommer till mig och säger att han vill att jag går till kammaren, då respekterar jag hans beslut.

Under morgonen kom uppgifter om att varken Centerpartiet eller Liberalerna kommer att rösta på övergångsbudgeten i budgetomröstningen på onsdag.

I praktiken betyder det att Moderaternas och Kristdemokraternas gemensamma budget kommer få flest röster då Sverigedemokraterna kommer rösta på den, efter att deras egna budget fallit.

– När vi röstar om budgeten följer vi den praxis som vi gjort de senaste fyra åren och därefter. Vi vet ännu inte hur omröstningen på onsdag faller ut, men mycket tyder på att Moderaternas budget går igenom. Då är det en sådan regering som regeringen får regera på innan man lägger en ändringsbudget, sa Annie Lööf.

Stefan Löfven är dock fortsatt hoppfull.

– Vi har en budgetomröstning under veckan, det blir spännande hur det slutar. Björklund har sagt att han inte har beslutat sig hur L ska rösta. Där har vi en viktig etapp, säger Löfven.

Runt klockan halv elva på förmiddagen meddelade Jan Björklund via sitt Twitter-konto att Liberalerna varken beslutat hur de ska rösta om Löfven som statsminister eller hur de ska rösta i budgetomröstningen

Skärmdump från Jan Björklunds twitterkonto.

 

Det här tycks gå på tvärs med vad L:s ekonomisk-politiske talesperson Mats Persson sa till TT tidigare:

– Som det ser ut just nu kommer vi att rösta på vår egen budget och sedan lägga ned våra röster i den avslutande omröstningen.

Runt klockan elva meddelade talmannen i ett pressmeddelande att han kommer att ge partierna betänketid efter Centerpartiets besked om att de inte kommit överens om att samarbeta med S.

– Jag har fått besked om att Centerpartiet inte ställer sig bakom den överenskommelse som partierna har arbetat med. Jag kommer därför att ge partierna möjlighet att under ett par dagar överväga innebörden av beskedet. Under tiden kommer jag att hålla informella samtal med olika partiledare, säger talmannen Andreas Norlén.

Talmannen meddelar samtidigt att beskedet om en kommande statsministeromröstning om Stefan Löfven »tills vidare« kvarstår. Det är dock oklart när denna ska hållas.

Läs mer: Allt du behöver veta om regeringsbildningen

Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin och Isabella Lövin kommenterar Centerpartiets besked i ett skriftligt uttalande till TT.

»Vi är besvikna. Det här handlar ytterst om att ta ansvar för landet. Vi hade här möjlighet att bygga ett samarbete som stängde ute Sverigedemokraterna från politiskt inflytande. Det är mycket tråkigt att C valde att hoppa av.«

De fortsätter:

»Centerpartiet måste nu stå fast vid löftet att inte ge inflytande till Sverigedemokraterna. Det är när det är svårt, som principerna prövas på riktigt. Vi är många som är oroliga för vad som händer med Sverige om ett parti som SD får inflytande.«

Både Moderaterna och Kristdemokraterna däremot välkomnar beskedet. Moderaternas gruppledare Tobias Billström skriver på Twitter att han nu vill se allianspartierna »återvända till ritbordet«.