Annie Lööf inför sitt Almedalstal 2017. Bild: Jenny Lindahl.

SKUGGBUDGET Liksom KD och L satsar Centerpartiet i sin skuggbudget på att slopa en del av regeringens arbetsmarknadsåtgärder och satsa på egna modeller för billigare anställningar. Det som presenteras som en satsning på kommunerna är bara statsbidrag som fördelas om – från riktade till generella.

Tillsammans med de övriga allianspartierna har Centerpartiet föreslagit så kallade inträdesjobb med lägre ingångslön och utan arbetsgivaravgift. Den reformen satsar partiet 550 miljoner kronor på 2018, och runt dubbelt så mycket året därpå.

JOBB & SKATTER

* Den stora jobbsatsningen i Centerns budget är istället ett så kallat ingångsavdrag, som innebär slopad arbetsgivaravgift för de som är nya på svensk arbetsmarknad. Den reformen beräknas kosta 11, 7 miljarder kronor 2018 och nästan lika mycket årligen kommande två år.

* Mycket pengar läggs också på att slopa skatter för låg- och medelinkomsttagare: 8,4 miljarder år 2018, och något mer kommande två år.

* C säger nej till att sänka gränsen för vem som får betala statlig inkomstskatt och att trappa ned jobbskatteavdraget, som regeringen har föreslagit. De bägge åtgärderna beräknas kosta drygt sex miljarder kronor tillsammans årligen.

* Rut byggs ut för 730 miljoner kronor om året.

VÄLFÄRD

* Samtidigt som 7 miljarder ska gå till generella statsbidrag 2018, skär Centerpartiet kraftigt ned på de riktade statsbidragen till kommunerna, motsvarande 6,6 miljarder kronor 2018.

* En miljard kronor årligen ska korta köerna till vården, och 300 miljoner kronor ska minska köerna till barn- och ungdomspsykiatrin.

MILJÖ & KLIMAT

* Partiet säger nej till flygskatt, men vill satsa 450 miljarder kronor 2018 på en så kallade »blå miljard« som bland annat ska gå till att rena hav, sjöar och vattendrag. De vill också satsa på infrastruktur för förnybara bränslen och elektrifiering, samt en miljöpremie för lastbilar.

* Miljö & klimatsatsningar motsvarar totalt 1,4 miljarder kronor för 2018

 

BESPARINGAR:

* Totalt 11,5 miljarder kronor ska sparas på arbetsmarknadsområdet, genom att banta anställningsstöden, avskaffa arbetsmarknadsutbildningarna och ersätta extratjänster med matchningsanställingar.

* Arbetsförmedlingen läggs ned, vilket beräknas spara 4,7 miljarder 2019 och 9,2 miljarder 2020.

* 8 miljarder kronor sparas 2018 genom att återställa nivåer i transfereringssystem, bland annat sjukförsäkringen och aktivitetsersättningen där regeringen föreslagit höjt tak – en besparing som ökar kommande år.

* Riktade kommunbidrag begränsas med 6,6 miljarder kronor 2018 (se ovan). Besparingen ökar med två miljarder kronor årligen fram till 2020.

* Centerpartiet vill också minska anslagen till en rad statliga myndigheter, under rubriken »nära och kostnadseffektiva myndigheter« bland utgiftsminskningarna. Två miljarder väntas det spara 2018, och 2020 handlar det om 3,3 miljarder.