Torbjörn Johansson, avtalssekreterare på LO. Bild: Knut Koivisto

Byggnads har varslat om stridsåtgärder. ”Vi har faktiskt inte fått ett enda bud”, säger avtalssekreterare Torbjörn Johansson.

Byggavtalet löper ut den 29 februari, vid midnatt. Byggnads har i dag varslat om stridsåtgärder, då förhandlingarna med Sveriges Byggindustrier har strandat. Varslen berör omkring 3 000 byggnadsarbetare, på 120 arbetsplatser. Stridsåtgärderna träder i kraft den 7 och 14 mars.

Varför har ni lagt det här varslet?
– Vi har inte lyckats träffa en överenskommelse i förhandlingarna vad gäller löner och ersättningar, säger Torbjörn Johansson, avtalssekreterare Byggnads.

Vilken typ av byggen är det ni planerar att ta ut i strejk?
– Det varierar, det är hela skalan. Från sjukhus till broar.

På vilket sätt har förhandlingarna strandat?
– Vi har faktiskt inte fått ett enda bud under hela resans gång. Vilket vi finner ganska stötande. Vi har lagt krav på löneökningar om 3,5 procent över 12 månader.

Byggnads har förutom lönefrågan i förhandlingarna lyft krav på arbetsmiljöcertifiering. En certifiering skulle bland annat innebära krav på att alla anställda på en byggarbetsplats har en grundläggande arbetsmiljöutbildning.
– En byggnadsarbetare i månaden dör. Vi är en hårt drabbad yrkesgrupp, den med flest sjukskrivningar och arbetsplatsolyckor. Vi har föreslagit att alla på byggen ska ha ett grönt kort i arbetsmiljöfrågor. Men arbetsgivarna vill inte prata om det i årets avtalsrörelse säger de. Något vi tycker är en trist attityd.

Vad har arbetsgivarna velat diskutera då?
– De har inte sagt mycket mer än att de tycker att vi ska ha industriavtalet.

Har ni haft någon kontakt sedan ni la varslet?
– Nej, det brukar inte bli särskilt bra samtalston de första dagarna efter ett varsel.