Bild: Björn Dalin/Regeringen

I somras röstade riksdagen för att sjukförsäkringen skulle ändras. Men nu verkar regeringen ignorera de folkvaldas beslut.

En av de förändringar av sjukförsäkringen som regeringen har kritiserats hårdast för handlar om sjukas ”prövning mot arbetsmarknaden”. 2008 infördes det nya regler som innebar att Försäkringskassan plötsligt gjorde bedömningen att betydligt fler människor än tidigare var ”arbetsföra”. Resultatet blev att fler än tidigare blev nekade sjukpenning, med motiveringen att det fanns jobb som de kunde klara av.

Anledningen var att människors arbetsförmåga nu skulle prövas ”mot den reguljära arbetsmarknaden”. Detta i stället för att – som innan 2008 – bara prövas ”mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden”.

Skillnaden kan tyckas liten – men den fick stora konsekvenser. I ett uppmärksammat fall uppmanades exempelvis en delvis förlamad överläkare att söka jobb på Samhall, istället för att jobba 75 procent som läkare och få sjukbidrag på 25 procent.

Kritiken innebar till slut att regeringen åkte på ett tungt bakslag om sjukförsäkringen i riksdagen. I somras röstade en majoritet av de folkvalda för att Försäkringskassans prövning av människors arbetsförmåga skulle ske på det sätt som gällde innan regeringens ändringar trädde i kraft.

I klartext skriver riksdagen:

”… de regler som gällde fram till 2008 [ska] återinföras. Det innebär att arbetsförmågan ska prövas mot arbeten som är normalt förekommande på arbetsmarknaden eller mot annat lämpligt arbete som finns tillgängligt.

Regeringen bör återkomma med ett förslag till ändring som ska träda i kraft senast den 1 januari 2012.”

fredagens DN-debatt, där socialförsäkringsminister Ulf Kristersson (M) skriver om förändringarna av sjukförsäkringen, låter det dock annorlunda. Där skriver Kristersson att det ”i bland rått oklarhet om vilken arbetsmarknad den som är sjukskriven ska prövas mot”. Vidare står det i artikeln att Försäkringskassan nu ska ”undersöka vilket arbetsmarknadsbegrepp – det nuvarande, det gamla eller något annat – som bör användas”.

Gunvor Ericson (MP) som sitter i riksdagens socialförsäkringsutskott är kritisk till Ulf Kristerssons agerande.
– Det är anmärkningsvärt att regeringen väljer att gå ut på DN-debatt i stället för att försöka nå en bred politisk uppgörelse om sjukförsäkringsfrågorna, säger hon.

Dagens Arena har utan resultat försökt nå socialförsäkringsminister Ulf Kristersson under dagen. Inte heller hans pressekreterare Fredrik Johansson ger något svar på varför regeringen går emot riksdagens beslut. Johansson hänvisar endast till höstbudgeten som presenteras på tisdag.