Praktik för asylsökande och ett utökat snabbspår ska få fler nyanlända att kunna arbeta som lärare i Sverige. Det föreslår regeringens utredare Ebba Östlin i dag.

Det så kallade snabbspåret, där nyanlända som har lärarbakgrund ska kunna gå en övergångsutbildning för att få svensk lärarlegitimation, bör utökas. Det föreslår regeringens särskilda utredare Ebba Östlin (S), kommunalråd i Botkyrka.

– Vi måste ha 107 000 nyutexaminerade fram till 2019 för att klara lärarbristen. Det är för många, det kommer vi inte att nå. Därför måste vi hitta andra vägar. Ökad flexibilitet för att vi ska kunna ta tillvara kompetensen hos nyanlända är en sådan väg, sade Ebba Östlin på en presskonferens när delbetänkandet lämnades över till Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning på måndagen.

Även nyanlända som har en annan akademisk examen men har lärarerfarenhet från sina hemländer ska kunna gå snabbspåret. Dessutom ska utbildningen utökas med ytterligare en termin för de som behöver.

I delbetänkandet föreslås också att en helt ny utbildning införs för nyanlända som har jobbat inom skolan, men inte är lärare. En 26 veckor lång arbetsmarknadsutbildning med yrkesinriktning är planen.

– Man måste individualisera utbildningen beroende på vilken erfarenhet de nyanlända har, men den kommer att innehålla bland annat yrkessvenska och utbildning i det svenska utbildningssystemet, säger Ebba Östlin.

Dessutom vill hon att asylsökande ska kunna få riktad praktik inom läraryrket.

– Vi behöver jobba mer med kartläggningen så att vi kan fånga upp vilka nyanlända som har lärarbakgrund.

Hon tycker att man ska se över möjligheten att läsa Svenska för invandrare (SFI) under asyltiden, men lämnar inget skarpt förslag på den punkten.

Ebba Östlin har även haft i uppdrag att undersöka möjligheten att få pensionerade lärare att gå tillbaka till yrket.

– En del av lärarbristen som väntas 2019 beror på att 30 000 lärare går i pension under den här perioden, säger Helene Hellmark Knutsson.

Ebba Östlin konstaterar att många pensionerade lärare kan tänka sig att återvända om de får skräddarsy sin tjänst. Hon föreslår en nationell insats för att locka pensionärer tillbaka.

– Jag tror personligen att de förskollärare som vi lyckats rekrytera tillbaka i Botkyrka kommun, där handlar det mycket om att informera om löneläget. Det ser annorlunda ut i dag än vad det gjorde när de lämnade. Jag tror inte att många vet att de flesta arbetsgivare betalar 35 000 kronor i månaden för en förskollärare i Stockholm.