Nyhet De svenska väljarna ställer sig positiva till EU. 56 procent tycker att fördelarna överväger nackdelarna. Det vi främst förknippar EU med är fredsbevaring och trygghet. Det visar en ny enkätundersökning som presenteras imorgon.

Policy matters är ett tyskt undersökningsföretag som på Freidrich-Ebert stiftelsen gjort en enkät om väljares attityd till EU. 11 länder inklusive Sverige har deltagit i undersökningen. Resultaten kommer presenteras imorgon.

56 procent av de tillfrågade i Sverige ser positivt på EU. De menar att fördelarna med unionen i stort är fler än nackdelarna. 19 procent tycker tvärt om. Bara i Polen och Spanien är stödet större. Bara sedan 2015 har antalet som ställer sig positiva i Sverige ökat med 30 procentenheter. Från partierna är det Liberalernas väljare som är mest positiva, där är siffran 86 procent. I Frankrike litar man minst på EU, där 38 procent menar att nackdelarna är fler än fördelarna.

– Jag tror att det är Brexit-effekten. Nu finns det inte ens partier som är tydligt emot ett medlemskap. Jag tror det är för att det inte finns någon marknad där nu för de partier som tidigare varit fientliga. Sen kan vi se att Italien och Frankrike enligt enkäten inte är särskilt positiva till EU. Det är naturligt med tanke på populismen och missnöjet som väckts där, men det är samtidigt oroande. Man skulle kunna tro att Ungern och Polen skulle vara negativt inställda med tanke på den medierapportering vi sett, men båda länderna ställer sig förvånansvärt positiva till EU, säger Mika Domisch som är internationell sekreterare på TCO.

De svenska väljarna förknippar EU mest med att de är fredsbevarande. 60 procent tror att det kommer ske mer EU-samarbeten i framtiden. I Rumänien tror 86 procent detsamma.

Deltagarna fick också svara på hur de ställer sig till olika länders anslutning till EU. 80 procent vill inte ha med Turkiet i EU, och 54 procent tycker att Montenegro ska få vara med. I Rumänien tycker 62 procent att Turkiet borde ingå i EU. 68 procent av svenskarna har stor tillit till Tyskland. Det land som litar minst på Tyskland är Polen. Där litar 32 procent på dem.

Att svenskarna är så starkt emot ett turkiskt EU-medlemskap tror Domisch kan ha att göra med landets utveckling.

– Hade frågan ställts för 10 år sedan hade nog fler varit positiva. Men nu kan vi se i vilken riktning Turkiet gått. De har inte samma liberala värderingar som de hade förr. Varför Rumänien och Spanien är mer positiva kan man spekulera i.

Miljöpartiet har minst tillit av partierna när det kommer till vilket parti man tror kan hantera frågor om arbetsrätt, sociala frågor, och skapa jobb. 1-2 procent anger att de litar på att Miljöpartiet klarar dessa frågor. Höst förtroende får Socialdemokraterna. 41 procent litar på att S kan hantera frågor om arbetsrätt. Totalt är det 63 procent av de socialdemokratiska väljarna som är positiva till EU. Av de som röstar på Feministiskt initiativ menar samtliga att EU-valet är viktigt. Men bara en procent av alla som svarat på enkäten tror att feministiskt initiativ kan representera Sveriges intressen i parlamentet.

– Man kan se att 63 procent av de socialdemokratiska väljarna är positiva till EU, men sen förknippar de EU med positiva saker som fredsbevaring, jobbskapande och sociala frågor. Men sen ser man att de tycker att EU är mer på företagens sida än arbetarnas. Det kan vara det som drar ner det generella betyget.