Björn von Sydow. Foto: Linda Håkansson. Flickr.com (CC)

På onsdagen lämnade MP, S och V in en gemensam motion till riksdagen. Björn von Sydow berättar varför den är absolut nödvändig.

Björn von Sydow (S), en av upphovsmännen till förslaget berättar varför lagändringen behövs:
­­– Regeringspropositionen innebär att man tillåter anonyma bidrag. Att man ska redovisa partivis i klump på hur mycket bidrag man har fått är helt otillfredsställande. Därför har vi lagt fram ett lagförslag som innebär att man kommer förlora de statliga bidragen om man tar emot de anonyma.

Redan 2003 rekommenderade Europarådets ministerkommitté gemensamma regler mot korruption vid finansiering av politiska partier. Det har också funnits en majoritet i riksdagen sedan 2010 att reglera anonyma gåvor till partierna. Ändå innehåller regeringens proposition från 20 januari inget förbud att ta emot gåvor från anonyma privatpersoner eller företag.
– Jag tror det beror på att de är oense i alliansregeringen. Alla har varit för ett förbud mot anonyma bidrag. Till och med Moderaterna hade den ståndpunkten i sin partistämma 2011. Efter det har Moderaterna inte lagt kraft på att tillsätta en utredning om ett lagförslag på frågan. På regeringssammanträdet 20 januari var det bara moderata statsråd närvarande och det kan man tolka som att de tre andra partierna inte närvarade för att de i grund och botten har en annan åsikt.

Den nya reformen kan inte verkställas förrän den första april, vilket gör att det än så länge är helt lagligt att skicka in vilka summor som helst till valfritt parti. Om S, V och MP:s förslag går igenom finns det fortfarande frågetecken. Exempelvis hur en myndighet ska gå tillväga för att bevisa om ett parti tagit emot anonyma bidrag eller inte. De svårigheterna ser dock inte Björn von Sydow.
– Ett parti som tagit emot anonyma bidrag ska lämna en rapport till kammarkollegiet om hur stora de samtliga anonyma beloppen är. Partistödsnämnden ska därefter fråga kammarkollegiet om partiet i fråga tagit emot bidrag, blir svaret ja så uteblir bidragen från partistödsnämnden.

Björn von Sydow nämner också att han inte är nöjd här, utan att han i framtiden också vill se ett totalt förbud mot anonyma gåvor:
Vi har inte velat riskera att lägga ett förslag kring rent förbud om anonyma bidrag därför att det inte är säkert att lagrådet skulle se på det som acceptabelt. Nu har vi bara åtta veckor på oss innan lagändringen träder i kraft. Därför har vi valt den här kompletterande vägen.