Andreas Bergström, vice vd Fores. Bild: Fores
Andreas Bergström, vice vd Fores. Bild: Fores

Alliansen och främst Folkpartiet måste erkänna att den senaste åtta årens skolpolitik i stort sett varit ett misslyckande. Det skriver Björklunds tidigare förhandlare på DN-debatt.

Alliansens lämnade över skolan i sämre skick än när de tillträdde 2006. När de nu ser över sin politik finns det anledning att vara skoningslös i uppgörelsen med det som skedde. Det skriver Andreas Bergström, vice vd på den liberala tankesmedjan Fores och tidigare Jan Björklunds egen förhandlare i skolfrågor gentemot de andra allianspartierna under mandatperioden 2006-2010.

Andreas Bergström radar upp fyra områden där alliansens skolpolitik har misslyckats.

För det första är de nationella proven alldeles för omfattande och skrivs i början av terminen, i stället för i slutet som en uppföljning. Rättningen är också otillförlitlig eftersom elevens egna lärare är inblandad. Resultaten följs heller inte upp så att de kan jämföras med ett förväntat värde utifrån elevunderlaget.

För det andra har detaljstyrningen av skolan ökat under alliansåren. Enligt Andreas Bergström är det i praktiken omöjligt för skolorna att uppfylla alla krav vilket får till följd att skolorna övergår till att uppfylla dem tämligen godtyckligt, eller att uppfylla dem som är lättast att mäta.

För det tredje har alliansen i en logisk kullerbytta å ena sidan dömt ut lärarutbildningen som undermålig, men samtidigt ställt krav på att alla lärare ska ha gått den för att få lärarlegitimation.

För det fjärde har det fria skolvalet bidragit till ökad ojämlikhet. Valet är i praktiken inte lika för alla eftersom det är de mest ambitiösa föräldrarna som ställer sina barn i kö tidigt. De mest attraktiva skolorna får därmed de elever som också har bäst förutsättningar.