Bild: Alexander Stein/Pixabay

Sparränta På torsdag kommer Riksbankens besked om styrräntan. Bankerna väntas höja boräntorna ytterligare, samtidigt som sparräntan fortsätter att ligga lågt i jämförelse. Ekonomiprofessor Joakim Sandberg menar att bankerna måste ta sitt ansvar i ett läge då hushållen har det allt kärvare. 

Tidigare sa de flesta prognoser att Riksbanken höjer styrräntan med 25 punkter på torsdag, men efter att Norge och Storbritannien höjt med 50 punkter spekulerar nu allt fler experter om att vi kommer se en sådan höjning även här. Det skulle innebära en styrränta på 4 procent.

Efter Riksbankens besked höjer bankerna sina bolåneräntor, spås det. Redan under tisdagen gav Swedbank och SEB besked om att man höjer vissa bolåneräntor, rapporterar Dagens Industri. SEB höjer ettårsräntan med 0,20 procentenheter till 5,04 procent och tvåårsräntan med 0,35 procentenheter till 4,74 procent.

Samtidigt fortsätter sparräntorna hos storbankerna att ligga lågt i förhållande till bolåneräntan. Även om sparräntorna länge låg på noll och i vissa fall, som SEB:s Enkla sparkonto, nu ligger på 2 procent, tjänar bankerna fortfarande stora pengar på glappet mellan spar- och boräntan. 

Konkurrensen fungerar dåligt

Joakim Sandberg, professor i praktisk filosofi vid Göteborgs universitet och i ekonomi vid universitetet i Groningen i Nederländerna, är mycket kritisk till hur storbankerna, som redovisar att de gör miljardvinster på räntenettot (finansiering av lån och ränteintäkter via utlåning), agerar i ett läge då hushållen får det allt kärvare. 

– Jag har en tanke att när det är en sådan här kris bör bankerna ta en del av ansvaret och inte bara skicka vidare räkningen till kunderna, säger han.

Han menar att bankerna tjänar pengar när det går bra och om det går dåligt får de hjälp av staten, därför bör de också ta sitt ansvar i svåra lägen. Men i stället lägger de påslag på bolånet samtidigt som de är återhållsamma med inlåningen. Att de kan göra så handlar enligt Joakim Sandberg om att konkurrensen på bankmarknaden inte fungerar. 

– Många kunder är obenägna att byta bank, man shoppar inte runt efter bättre villkor, säger han. 

Bolånen behöver justeras

Men att kompensera högre boränta med bättre ränta på sparandet tror inte Joakim Sandberg är det bästa sättet att låta kunderna få ta del av vinsten, eftersom fler hushåll har fått svårt att spara nu. 

– Det är snarare ett utflöde av sparandena vi ser nu när man har svårt att få ihop sin ekonomi. Jag skulle snarare säga att det är på bolånesidan det behövs justeras. Bankerna skulle kunna ta en större del av förlusten nu.

Det har inte heller varit så stor skamdebatt kring bankernas vinster, framhåller Joakim Sandberg. De behöver inte heller höja bolåneräntan varje gång styrräntan höjs, som vore det en naturlag, påpekar han.

– Hade marknaden fungerat bättre hade de pressats till att vara mindre giriga i en sådan här situation, säger Joakim Sandberg.