Foto: MDK-MUSO/Wikimedia

Gambia Gambias parlament röstade under måndagen att ta vidare förslaget som ämnar att häva lagen som förbjuder kvinnlig könsstympning.

– Det är ett oroväckande hot mot de framsteg som gjorts, säger Louise Waller från UN Women. 

Kvinnlig könsstympning har varit en del i många kulturer och religioners traditioner under en lång tid. Men på senare år har framsteg gjorts i kampen mot kvinnlig könsstympning. De senaste 20 åren har 44 av 55 medlemsländer i Afrikanska unionen ratificerat Maputo-protokollet för kvinnors rättigheter. I protokollet inkluderas specifikt skadliga kulturella praktiker såsom könsstympning. Under dessa 20 år har därför flera länder infört lagar som förbjuder kvinnlig könsstympning. 

– Trots framsteg i arbetet mot könsstympning under de senaste tre decennierna riskerar vi nu ett bakslag i arbetet. Humanitära kriser, klimatförändringar och väpnade konflikter förvärrar situationen och gör att arbetet stannar av,, säger Louise Waller, insamlings- och kommunikationsansvarig på UN Women Sverige. 

Louise Waller är kommunikationsansvarig på UN Women Sverige.

 

Få som döms

Lagen som förbjuder kvinnlig könsstympning i Gambia trädde i kraft 2015. Den har dock inte haft särskilt stor påverkan juridiskt då endast två fall gått till domstol. Många flickor och kvinnor i landet utsätts fortfarande. 46 procent av flickor under 14 år har utsatts av kvinnlig könsstympning. 

Trots att lagen tillämpas så pass sällan menar Louise Waller att den är viktig. 

– Lagstiftning är extremt viktigt, kvinnlig könsstympning är ett brott mot FNs mänskliga rättigheter och det ska behandlas som ett sådant. För att skapa långsiktig förändring behövs dock arbete på fler nivåer. En samverkan mellan lagstiftning och ett omfattande utbildnings- och informationsarbete för att förändra attityder och normer behövs för att uppnå en långsiktig förändring, säger hon. 

Signalerar att det är okej

Denna typ av lag är utbredd på den afrikanska kontinenten, men även i andra länder åtalas lagbrott sällan. Trots att situationen förbättrats de senaste 30 åren är det fortfarande runt 230 miljoner kvinnor som drabbats globalt. 40 miljoner av dem är under 15 år gamla. 

– Om lagen hävs är det en stor förlust och tillbakagång. Det sänder en signal till andra länder där könsstympning är vanligt förekommande att de kan ta efter. Det är ett oroväckande hot mot de framsteg som gjorts i frågan, säger Louise Waller. 

Enligt Le Monde röstade 42 för och fyra emot förslaget. Det kommer därför nu att skickas till en parlamentkommitté som kommande tre månader ska granska förslaget. Efter det kommer en ny röstning i frågan att göras.