En federal domare i Florida har i ett utlåtande sagt att president Barack Obamas sjukvårdsreform strider mot konstitutionen. Domstolsutlåtandet är ett av flera där sjukvårdsreformen granskats. I det här fallet har dock Florida gått ihop med 25 andra stater för att utmana reformen.

I sammanhanget ska det vägas in att två av de domare som sagt att reformen strider mot konstitutionen är tillsatta av republikanska presidenter och två domare som sagt att den är i enlighet med konstitutionen är tillsatta av demokratiska presidenter. Den typen av oenigheter brukar innebära att Högsta domstolen tar upp frågan.

Domaren i Florida hade framför allt siktat in sig mot att reformen gör det obligatoriskt för alla att köpa en sjukförsäkring. Men kritikerna till reformen har även tagit strid mot att reformen kräver att delstaterna ska utvidga sjukhjälpen för låginkomsttagare.