“Att man springer benen av sig upplever många inom äldreomsorgen.” Attendos presschef Charlotte Näsström Morén svarar på kritiken mot hur äldreboendet drivits.

Det här är tredje och sista delen från Shora Esmailians reportage ur den stora omvandlingen. Läs också

Listan från Inspektionen för vård och omsorg, IVO, var lång efter de oanmälda besöken på Elgströmska huset under förra sommaren.

Kommunikationen mellan omvårdnadspersonal och verksamhetschef fungerade »inte tillfredsställande«, teamträffar gapade med sin frånvaro, sjuksköterskorna hade inte tillräckligt med tid till handledning i bland annat sårvård, överrapportering mellan personal på olika arbetspass var bristfällig.

Vikarier fick inte en bra introduktion, aktiviteter och utevistelser var otillräckliga på grund av personalens tidsbrist, bemanningen var så låg att det medförde patientsäkerhetsrisker. Brister hittades i personalens kompetens och i dokumentationen, förbrukningsmaterial räckte inte alltid till, avvikelserapporter skrevs inte alltid och hela våningar kunde stå tomma under natten.

Medan krisen pågick uttalade sig Attendo flera gånger i lokalpressen, men där hette det varje gång att man inte har gjort några misstag.

Attendo arrangerade ett möte efter att skandalen rullats upp i media och efter att Kommunal och Vårdarbetarförbundet infört skyddsstopp. Men inga lösningar presenterades av ledningen och personalen lämnade krismötet i tårar.

Det dröjde inte många dagar innan kommunpolitikerna tog beslut om att riva upp avtalet med Attendo i förtid.

Jag ringer upp Attendo för att höra hur de ser på kritiken i dag, och får tala med presschefen Charlotte Näsström Morén.
– Vi är helt medvetna om att det har funnits en arbetsmiljöproblematik på Elgströmska och att samspelet mellan medarbetare och chefer inte har funkat alla gånger, säger hon.

Visst har det funnits brister, men enligt Charlotte Näsström Morén har de inte varit så allvarliga att det varit »risk för hälsan för de som bor där«. Inte heller kommunens eller IVO:s inspektioner och rapporter ser hon som problematiska.

– När kommunen ville häva avtalet med Attendo så har de tolkat in det som att IVO sett allvarliga brister. Men när vi talar om allvarliga brister menar vi sådant som föranleder omedelbara åtgärder, sådant som är direkt farligt. Så tolkar vi inte IVO.

Attendo har inte heller haft för låg bemanning på Elgströmska huset, menar hon.
– Vi har haft den bemanning som vi har avtalat med kommunen.

Näsström Morén återkommer flera gånger till att de äldre på boendet har varit nöjda med Attendo och att inga missförhållanden har inträffat i verksamheten.

Jag frågar om det inte kan bero på att personalen har täckt upp och arbetat utöver det de egentligen ska.
– Att man springer benen av sig upplever många inom äldreomsorgen, men vi har inte på något sätt haft en bemanning som inte har levt upp till de krav som varit ställda i avtalet.

Jag berättar att jag talat med en före detta verksamhetschef inom Attendo som vittnat om att han fick pussla ihop scheman och hade full bemanning endast på vissa tider för att kunna spara pengar. Tror hon inte att vinstmarginalen och sättet de lägger scheman på påverkar kvaliteten i verksamheten?

– Vad gäller scheman så försöker vi fördela resurserna över de tider på dygnet när det är som mest jobb. Och vad gäller vinsten så är det direkt fel att tro att vi kan göra vinst genom att försämra på något sätt. Det är inte så man gör vinst. Vinst gör man genom att ha en sund ekonomi, men också genom att göra förbättringar, säger Charlotte Näsström Morén.

– Hos Attendo har vi mötts av en vägg, de hävdar att de inte har gjort något fel, säger Britt-Marie Balaj, ordförande för Kommunals sektion för vård och omsorg i Örebro.

Under samtal och förhandlingar med kommunen har hon känt att facket har fått gehör. Men med Attendo »har det känts som att det är tur att det varit ett bord emellan«, säger hon.

Hennes kollega Carina Holmgren fyller i:
– Attendo har inte pratat om att det finns två olika bilder. Det finns bara en bild och det är deras. I min värld skulle de ha räddat sitt anseende inte genom att förneka, utan genom att faktiskt säga »ja, vi har gjort fel, nu ska vi ordna det«.

Den första december 2013 gick Elgströmska huset över i kommunal regi.

Det efterlängtade beskedet att avtalet med Attendo hade brutits togs emot med jubel av personalen.
– Men det var några dagar där, innan kommunen bestämde sig för att gå in som arbetsgivare, då vi var oroliga att Elgströmska skulle läggas ut på upphandling igen och en ny privat utförare skulle driva huset, säger Eva.

Under Attendos sista dagar upplevde både Maria och Eva att ledningen »jävlades« med dem, bland annat genom att göra det svårt att få ut intyg.
– De kan inte ens tillmötesgå en liten grej som att ge oss våra betyg och diplom. När man tänker på Attendo och allt de gjort blir man så frustrerad, säger Maria.

Den nya chefen, tillsatt av kommunen, fick sitta i källaren innan övertagandet, utan kontakt med personalen. Längtan efter att »bli av med Attendo« var stor bland hela personalgruppen.

– Alla hoppas på att det ska bli bra nu. De flesta räknar dagarna. Det är 19 dagar kvar nu, säger Maria på telefon.

Några dagar efter kommunaliseringen talar jag med Eva. Det har varit några kalla dagar i Örebro och hon håller på att sätta på motorvärmaren när jag når henne.
– Om man ska fatta det kort är det jävligt skönt! Det har infunnit sig ett lugn hos alla, säger Eva som arbetade samma natt som kommunen tog över.

De har redan haft en arbetsplatsträff, fått ordentligt med information från den nya chefen. Blivit informerade om att ett städbolag kommer att sköta städningen av brukarnas lägenheter och att ekologisk mat kommer att levereras. Förutom att vissa arbetsuppgifter tagits bort från en under lång tid underbemannad personalstyrka, har Elgströmska huset också fått tillökning av omvårdnadspersonal och sjuksköterskor.

– Attendo är ute ur huset, det är så himla skönt. Och det är ett nöje att titta in i förrådet som är påfyllt – nu kommer vi inte ha brist på förbrukningsmaterial, säger Eva och ger ifrån sig ett lyckoskratt.

Det återstår att se hur bra kommunen kan driva Elgströmska huset, men personalen ska få fortbildning i det nya dokumentationssystemet. Eva påpekar att alla avvikelser kommer att gå direkt till den medicinskt ansvariga sjuksköterskan »utan några fuffens« och att vikariesystemet kommer att göras om.

– Den nya chefen verkar vara en jättebra person, rak och ärlig. Man behöver inte ha ångest när man möter chefen längre. Det känns så bra att man är i kommunen. Nu finns det en trygghet och en säkerhet.

Shora Esmailian, frilansskribent, författare och krönikör på Dagens Arena
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Dagens Arena publicerar tre utdrag från Shora Esmailians reportage “När Attendo kom till byn” från antologin “Den stora Omvandlingen“. Nästa del publiceras tisdag 18 mars. Attendo kommer senare i reportaget att få svara på kritiken. Redaktörer för boken är Kent Werne och Olav Fumarola Unsgaard.