Två kollegor under arbetsdag inom svensk jordbruksindustri.
Förra året var svårt för många jordbrukare. Foto: Emilia Jiménez-Bergmark.

JORDBRUK Efter förra sommarens torka blev skörden av spannmål bara drygt hälften så stor som vanligt. I år var spannmålsmängderna inte bara tillbaka till det normala, utan 15 procent över genomsnittet.

Spannmålsskörden blev 88 procent större än förra året, och 15 procent större än genomsnitten för de senaste fem åren. Det visar årets skördesstatistik från SCB, som publicerades idag. Totalt har 6,1 miljoner ton spannmål skördats. Det innebär också att skördarna översteg Jordbruksverkets prognos med 200 000 ton.

– Det är fortfarande inga extremt stora skördar vi har fått i år, men vi är tillbaka på en mer normal nivå. Att skörden blev bättre i år beror på vädret, och att förutsättningarna för höstsäd var särskilt gynnsamma förra året, säger Göran Bergkvist, som forskar om odlingssystem på Sveriges Lantbruksuniversitet.

Men flera områden drabbades även i år av torka. Nu kraftsamlar flera delar av jordbruks-Sverige för att kunna hantera nya perioder av torka. I en artikel från Lunds universitet från 2018 utreddes hur olika tekniska innovationer kan hjälpa bönderna att tacka extremväder.

Kenneth M Persson som är professor i teknisk vattenresurslära vid LTH, Lunds universitet, berättar i artikeln att bönderna idag inte får någon hjälp med att klara torkan. Enligt honom är det rimligt att samhället gör insatser för att förebygga väderrelaterade kriser och säkra en stabil matförsörjning. Han tar upp bland annat att spara regnvatten i bevattningsdammar, anlägga grusbäddar som silar regnvatten till nytt grundvatten och kartläggning av grundvattnet upp som möjliga åtgärder.