Ingrid Zakrisson, professor vid Institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet. Foto: Sandra Lee Pettersson, Pixabay

ARBETSTID I en tid av konflikter på Östersundshem blev projektet med arbetstidsförkortning en räddning. Och störst positiv skillnad på stress och sömn rapporterade kvinnorna.

Mitt under försöksprojektet med förkortad arbetstid för anställda briserar förskingringshärvan hos allmännyttiga bostadsbolaget Östersundshem. Polisen slår till hos bolaget, beslagtar dåvarande vd:ns dator och anhåller honom sedan. Under utredningen visar det sig att företaget förlorat åtskilliga miljoner på luftfakturor, vd:n och ytterligare två personer åtalas som misstänkta för grov ekonomisk brottslighet. Företaget valsar runt i media som gör fler och fler avslöjanden.

Under tiden allt detta pågår, rullar friskvårdsprojektet med sex timmars arbetstid med bibehållen lön för personalen. Nu i efterhand beskrivs just detta som en räddning, berättar Ingrid Zakrisson, professor vid Institutionen för psykologi och socialt arbete på Mittuniversitetet. Att få en tid för andrum mitt i allt det som hände.

– Ja, det är många som har beskrivit det så, säger hon.

Försöksprojektet inleddes i januari 2018, några månader innan turbulensen började. Syftet med det var att se om det gick att få ett mer effektivt arbete, om sjuktal, stress och sömn påverkades och företagets attraktivitet ökade. Delrapporten som nu presenterats utifrån enkäter med de anställda visar att företagets attraktivitet är i botten, vilket förklaras av brottshärvan och den mediebevakning som följde. Däremot finns en rad andra positiva slutsatser.

– Rent subjektivt uppger de att de känner ett större välbefinnande och har fått en bättre sömnkvalitet. Vi ser också att effekten är störst bland de kvinnliga anställda, säger Zakrisson, som är en av forskarna bakom studien.

Hon tror att det kan vara flera anledningar bakom att kvinnorna märkt störst positiv skillnad.

– Forskningen i övrigt indikerar att arbetslivet är mer påfrestande för kvinnor som ofta ansvarar även för hemarbetet. Och tittar vi på sjukstatistik för hela Sverige är det kvinnor som i större utsträckning drabbas av sjukfrånvaro.

I en rad korta intervjuer som genomfördes under våren visade det sig att det var vanligt att de upp emot två timmar som frigjordes varje dag användes till fysisk aktivitet, vilket i sig förbättrade återhämtningen efter jobbet. Projektet har varit upplagt så att personalen haft förtroendetid, där de själva fått bedöma om det varit möjligt att sluta tidigare.

– Det gör att fokus har flyttats från arbetstiden till själva arbetsuppgifterna. En del har uppgett att det har känts stressigt att ha mindre kontroll över arbetstakten, att de fått arbeta snabbare. Men majoriteten upplever att de arbetar mer effektivt, säger Ingrid Zakrisson.

Projektet med förkortad arbetstid avslutas den sista augusti. Östersundshem meddelar att även företaget kommer att utvärdera resultatet.