Bild tagen från Flickr.com (CC)

Polissatsning i Rinkeby och Tensta möter kritik från Megafonen: “Sprider en stigmatiserande bild av vårt område”.

Polisen planerar att tredubbla polisbevakningen i områdena Tensta och Rinkeby i västra Stockholm. Ytterligare 50 poliser ska placeras där från de nuvarande 25. Den satsningen möter nu kritik. Macarena de la Cerda, aktiv i Megafonen i Tensta-Hjulsta, är kritisk till det som nu sker.

– Det är ingen bra lösning. Det här har vi redan sett i Biskopsgården i Göteborg och det gick inte bra. Man borde försöka att hitta förebyggande åtgärder. Det finns tydliga faktorer som visar att den här insatsen inte kommer att fungera.

– Polisen pekar på att det finns ungefär 300 ungdomar som stör de “vanliga ungdomarna” i området. Återigen stigmatiserar man en grupp som redan är utsatt, och att få bort de här ungdomarna betyder verkligen inte att problemen kommer att lösas. Man sopar de riktiga problemen under mattan.

Det är just dessa 200–300 kriminella ungdomar som polisen vill komma åt i och med den tuffare bevakningen av området. Det är dock inte där Macarena de la Cerda tycker skon klämmer.

– Man kan jämföra de utsatta områdena med de fungerande och där kan man se en tydlig faktor – de ekonomiska förutsättningarna. Man lägger helt enkelt mer resurser på andra områden än Tensta och Rinkeby. Här stänger man de sociala instanserna och det är ett av de största problemen, säger hon.

– Att få in fler poliser hjälper absolut inte till att utveckla ett bättre samhälle. Det vore bättre att använda resurserna så vi får fungerande skolor och lärare, fritidsgårdar för ungdomar och kunna bidra med olika typer av arbete.

Beslutet om satsningen har bland annat tagits av den biträdande länspolismästaren. Under våren rör det sig om 29 poliser. Resterande 21 ska tillkomma under början av 2015 och hösten 2015.

– Mer poliser är ingen lösning. Det här är en stigmatiserande bild av vårt område. Om vi i stället såg varandra som lika värda tror jag att vi skulle hitta gemensamma lösningar för att kunna förbättra situationen. Polisen har redan fel bild av de här områdena.

– Polisen säger att det finns 300 ungdomar som stökar till i de här områdena. Hur de nu har fått fram den siffran vet jag inte. Och om man fängslar dessa 300 ungdomar som man redan kartlagt, var ska de ta vägen sen? De kommer ju komma tillbaka. Det är inte en långsiktig lösning.