Socialdemokraterna kritiserar alliansen för att göra en alltför optimistisk prognos och för att inte ha ordning i de offentliga finanserna.

När regeringens budgetförslag presenterades på torsdagen talade finansminister Anders Borg å ena sidan om stora satsningar – något han tidigare varit skeptisk till – och å den andra sidan om en tuff ekonomisk utveckling både i Sverige och Europa. Borg reagerade direkt när en journalist tolkade finansministerns beskrivning av det ekonomiska läget som optimistisk. Borg poängterade att prognoserna i budgeten är ”väldigt osäker materia”, att läget är ”mycket allvarligt” och satte ner foten:
– Utmåla mig inte som optimist!

Trots detta menade Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson att Borgs budget präglas av just en ogrundad optimism.
– Hans arbetslöshetsprognoser på några års sikt är väldigt optimistiska, det finns ingen annan bedömare som ligger i närheten, säger hon till Dagens Arena.

Under sin presskonferens sa Andersson också att långtidsarbetslösheten var något hon såg som ett stort socialdemokratiskt misslyckande senast partiet satt i regering. En långtidsarbetslöshet som sedan dess nästan tredubblats. Från 26 000 långtidsarbetslösa personer för fem år sedan till 70 000 under 2012.

Dessutom menar Magdalena Andersson att Anders Borgs budget misslyckas med att följa det finanspolitiska ramverket. Något hon ser som mycket allvarligt i och med att man inte tidigare över huvud taget nämnt att det är aktuellt att lämna det.
– Om man ska lämna det finanspolitiska ramverket måste det ske under ordnade former. Det kan inte vara så att man gör det i efterhand när man adderat pressade borgerliga partiers önskelistor ovanpå varandra och sedan lagt på några socialdemokratiska förslag och inser att man inte får plats inom ramarna. Det är inte ett ansvarsfullt sätt.

I budgeten öppnar regeringen själva för en framtida förändring av det finanspolitiska ramverket. Det konstateras bland annat att Sverige har ”större frihetsgrad än andra länder att pröva utformningen av ramverket för finanspolitikens hållbarhet”.

Dessutom öppnar man för att det tidigare stenhårt försvarade utgiftstaket kan hanteras mindre stramt.

Regeringen säger sig vilja ”pröva huruvida det är önskvärt att öka flexibiliteten i systemet utgiftstak”. Hur ser du på det?
– Det som är väldigt tveksamt kring överskottsmålet är att man inte på något sätt i förhand är beredd att ompröva eller överge överskottsmålet utan det blir något man bara gör. Om man vill ta upp en diskussion om utgiftstaken är det intellektuellt fritt att göra det. Men man får diskutera och bestämma sig tydligt innan man bryter mot det, säger Magdalena Andersson till Dagens Arena.