Varje dag får över 500 patienter vård på sjukhus där det egentligen inte finns plats för dem. Det stora antalet överbeläggningar ett långvarigt problem i sjukvården.

I snitt vårdas 500 patienter per dag på sjukhus där det inte finns plats för dem. Patienter får därmed vård på avdelningar som egentligen ska vårda patienter med andra åkommor. Det rapporterar Ekot på torsdagsmorgonen.

Ekot har kartlagt antalet överbeläggningar i hela Sverige under vecka 40 i år. Värst var det i Västra Götalands län där man i snitt hade 175 överbeläggningar per dag.
– Det är naturligtvis ett allvarligt problem som vi behöver jobba med och komma till rätta med. Eftersom det kan leda till en ökad dödlighet för patienterna i värsta fall, säger Marie Lawrence, chef på enheten för utvärdering på Socialstyrelsen.

Problemet med överbeläggningar i vården är långt ifrån nytt. I Socialstyrelsens tillsynsrapport från förra året framkom att platsbristen på många sjukhus har blivit kronisk.