Bild: Jonna Westin

100 000 av Kommunals medlemmar arbetar delade turer. ”Det är orimligt att människor ska behöva vara 14 timmar på jobbet för att få en lön som går att leva på”, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

Hälften av de anställda inom äldreomsorgen tvingas arbeta delade turer. Det framkommer i en rapport från fackförbundet Kommunal. Totalt rör det sig om 100 000 medlemmar i Kommunal – i yrken som vårdbiträde, busschaufför och personlig assistent – som tvingas arbeta delade arbetspass.
– Det är orimligt att människor skall vara på jobbet 13–14 timmar för att få samman en lön som går att leva på, säger Kommunals ordförande Annelie Nordström.

– Äldreomsorgen och kollektivtrafiken är de områden där delade arbetspass är mest förekommande. I båda de branscherna har vi en situation där kommunerna ständigt försöker pressa priset.

Annelie Nordström beskriver att det ofta börjar med argumentet att man måste börja med delade turer för att hålla nere personalkostnaderna om man inte ska tvingas att säga upp någon.
– Sedan, efter något år, får personalen höra att helgtjänstgöringen ska förtätas och att färre heltidsanställda behövs. De sämre arbetsvillkoren travas på varandra. Allt hänger samman med att sektorn är underfinansierad. Det leder till helt orimliga arbetsförhållanden.

– Våra medlemmar går hem från sina jobb eller sitter i personalrummet i fyra timmar när de skulle kunna göra allt det som de äldre på hemmen längtar efter, som att sitta ner och prata eller gå på en promenad. Det handlar om hur man organiserar arbetet. Vad är det som gör att alla måste duscha klockan åtta och att all städning måste ske innan klockan tio?

Vad måste hända nu? Finns det några politiska svar?
– Vi ställer krav på regeringen och vi fortsätter att ställa dem, både på sittande och kommande regeringar. Vi kommer att fortsätta slåss för högre bemanning och bättre arbetsvillkor, bättre tillgänglighet och bättre kvalité. Alla dessa saker hänger ju samman.

Är det någon skillnad vad ni kan se på offentlig och privat sektor?
– I de undersökningar vi har gjort i äldreomsorgen är det inga stora skillnader mellan privat och offentligt. Oavsett om våra medlemmar jobbar privat eller offentligt ser man att det är en alldeles för låg bemanning och alldeles för dåliga arbetsvillkor. Man känner att man inte har förutsättningar att göra det man borde göra för de äldre.