foto: Michael Coghlan
foto: Michael Coghlan

Dödsdomarna i världen ökade kraftigt förra året. Samtidigt minskade antalet officiella avrättningar – men mörkertalet kan vara väldigt stort.

Antalet dödsdomar ökade med hela 28 procent till 2 466 under förra året. Det visar Amnestys årliga rapport om dödsstraffet. Samtidigt minskade de bekräftade avrättningarna från 778 under 2013, till 607 år 2014.

Men mörkertalet för avrättningarna är förmodligen mycket stort. Flera länder – bland annat Kina, Iran och Nordkorea – offentliggör inte sina siffror.

I Kina genomförs till exempel fler avrättningar än i alla andra länder tillsammans. Men där betraktas avrättningarna som en statshemlighet och landet är inte inkluderat i siffrorna. Amnesty uppskattar att det genomförs tusentals avrättningar varje år i Kina.

De övriga länderna i världen som genomför flest avrättningar är de två diktaturerna Iran och Saudiarabien. Där genomförs även offentliga avrättningar. Därefter kommer det krigshärjade Irak samt USA som enda västland.

I totalt 22 länder genomfördes avrättningar under 2014, vilket är samma antal som 2013. Dödsstraff utdömdes i totalt 55 länder.

Trots det ökande antalet dödsdomar är flera länder på väg att avskaffa dödsstraffet. I Surinam och Madagaskar måste presidenterna skriva under lagarna innan de kan börja gälla, i Fiji har lagen redan antagits.