Foto: gato-gato-gato/Flickr
Foto: gato-gato-gato/Flickr

Bostadslöshet Bostadslösheten har ökat och allt fler bostadslösa har socialtjänsten som hyresvärd. Det visar doktoranden Matti Wirehag i en artikel från Göteborgs universitet.

Antalet bostadslösa har fördubblats på 15 år. I en artikel som är en del av en kommande avhandling kartlägger Matti Wirehag, doktorand i socialt arbete, hur olika kommuner organiserar insatser riktade till de drygt 33 000 personer som Socialstyrelsen klassar som bostadslösa.

Han konstaterar att det har blivit mycket vanligare att socialtjänsten är hyresvärd genom att hyreslägenheter hyrs ut till bostadslösa i andrahand, med socialen som mellanhand, vilket kallas specialkontrakt.

— Det är intressant att det som kallas specialkontrakt är den vanligast förekommande insatsen, både i storstäder och mindre kommuner. Den används även i kommuner där man inte har bostadsbrist, vilket innebär att trots att lägenheter finns så får man bo i andrahand, säger Matti Wirehag.

Det här tyder, menar han, på att det finns andra orsaker som gör att de bostadslösa inte får ett förstahandskontrakt.

— Trösklarna är högre nu hos allmännyttan, men om socialtjänsten är inkopplad kan fler komma in och få bostad. Problemet uppstår om det aldrig blir förstahandskontrakt, säger han.

Vad det kan bero på att den här gruppen bostadslösa inte anses ha rätt till ett förstahandskontrakt ger Matti Wirehag inga svar på i den här artikeln. Han nämner däremot Martin Granders forskning, som pekar på att allmännyttan höjt sina krav på de som söker bostad, till exempel genom att inte acceptera försörjningsstöd.

Matti Wirehag visar också att både mindre orter och storstäderna använder sig av insatser för bostadslösa under ungefär lika många dagar i snitt.

— Jag kan inte säga något om orsak och verkan, men jag kan se i min forskning att i kommuner med högre bostadsbrist är också hemlösheten högre, säger Matti Wirehag.

I exempelvis tidningen Hem & hyra har det rapporterats om fastighetsägare som hyr ut lägenheter till mångdubbla priset till socialtjänsten, som är desperata att få tag på lägenheter. Det här förfarandet hör dock till ovanligheterna totalt sett, menar Matti Wirehag.

— Oftast ställer allmännyttan upp med lägenheter till socialtjänsten, och betalar bara normala hyran, och socialtjänsten går i god för att hyresgästen sköter sig.

Hur kan då bostadslösheten väntas utvecklas?

— En farhåga kan vara att bostadslösheten kan fortsätta växa eftersom fler och fler bor genom socialtjänsten hos allmännyttan, och färre och färre får ta över ett kontrakt i första hand.