Regeringens strategi för hantering av frågor som gör Kina har fått mycket kritik. Kabinettsekreterare Annika Söder svarade på kritiken under ett seminarium. Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

KINA Hur ska Kina hanteras? Regeringens nyligen publicerade Kinastrategi har fått mycket kritik för att sakna olika frågor. Kabinettsekreterare Annika Söder påpekar att någon alltid kommer att sakna något, men att strategin bara är början.

Kinas allt mer dominerande ställning i världen gör att relationen till landet blir en allt viktigare fråga. Regeringen publicerade nyligen en strategi för hanteringen av frågor som rör Kina, som har fått mycket kritik bland annat för att vara vag och för att sakna flera viktiga aspekter. Till exempel riktar LO kritik mot att fackliga rättigheter inte ens nämns. I två ledare som publicerades i oktober resp. november på Dagens Arena påpekades att hålen i strategin hade kunnat fixas om den hade byggt mer på EU:s Kinastrategi. Utrikesdepartementets kabinettsekreterare Annika Söder kommenterade saken vid ett seminariumArena Idé under tisdagen.

– Strategin är byggd på EU-strategin som gjordes 2016, men den är väldigt kortfattad. Jag tror att alla som har ett specialintresse kommer att tycka att något fattas, sa hon.

Annika Söder uttrycker vikten av ett enigt EU om man ska kunna utföra effektiva påtryckningar mot Kina. Men Hans Rothenberg (M), ledamot i Utrikesutskottet, menar att det inte räcker.

– Kina har höjt tonen och för att kunna hantera detta behöver Sverige och EU få med sig USA. Det behövs en stor enighet och samverkan i en så pass viktig fråga, sa han under samma seminarium.

Men de flesta aktörer verkar vara ense om att strategin behövs och att det är bra att den har tagits fram, inte minst för att föra fram frågorna i ljuset.

– Vi är på väg in i en ny stormaktstid som där världsordningen ruckas och principer ifrågasätts. Dessutom har vi ett pågående handelskrig. Kinas utveckling påverkar oss i områden som handel, försvar, klimat, mänskliga rättigheter och utvecklingsarbete, inte minst för att landet är en stor förebild för andra, sa Annika Söder.

I Kinastrategin ingår upprättandet av ett nationellt kunskapscentrum, som inte ska bedriva egen forskning, utan samla kunskaper och ordna dem till självständiga politiska förslag, som kan stödja beslutsfattare i beslut som rör Kina.

– Det finns ett stort nätverk av kunskap i Sverige, med forskare och andra sakkunniga som vi behöver ta tillvara på i det här kunskapscentrumet. Men det kommer att ta ett tag innan allt är på plats. Det finns ännu ingen tilltänkt chef och vi vet inte heller vem som ska utse chefen, eftersom det behöver ha en viss distans från regeringen.

Annika Söder lägger stor tilltro till vad kunskapcentrumet ska ha för betydelse.

– Ett kunskapscentrum ska ge oss möjligheten att samla information så att vi till exempel kan förbereda oss för olika utvecklingsscenarier och kan se igenom maktstrategier från Kinas håll.

I frågan om fackliga rättigheter antyder Aylin Fazelian, riksdagsledamot för Socialdemokraterna och Kinaansvarig, att ett förtydligande är på gång i en kommande justering av strategin.

– På ett sätt finns det redan där också, fackföreningar är en given del av mänskliga rättigheter, sa Annika Söder.

Men strategin verkar bara vara början. Både Hans Wallmark och Aylin Fazelian påverkar även det att strategin är vag, och hoppas få se en handlingsplan som steg två i arbetet med Kina.

Förslaget till strategin ska justeras imorgon torsdag, debatteras den 13e och beslutas om den 17e.