Bild: Flickr/Johnny Söderbergs nya

Jimmie Åkesson tog i P1 Morgon avstånd från SD-ledamöten Kenth Ekerots motion om att personal inom offentlig sektor ska tvingas polisanmäla papperslösa flyktingar. Men enligt voteringsprotokollet röstade samtliga sverigedemokrater på Ekeroths linje.

I en motion till riksdagen i oktober 2011 föreslår Kent Ekeroth en kriminalisering av hjälp till papperslösa. Det är en motion som väckt ont blod hos vårdpersonal, och den nämns bland annat som en av orsakerna till protesterna mot Sverigedemokraterna på sjukhus i Umeå och Malmö.

Kenth Ekerot skriver i motionen att det bör “bli obligatoriskt för anställda vid alla offentliga institutioner, både på lokal och nationell nivå samt deras privata motsvarigheter, såsom skola, sjukvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten med mera, att till polisen rapportera in uppgifter om de träffar på en illegal invandrare som de förstår eller borde ha förstått var en illegal invandrare.”

I en intervju i P1 Morgon på torsdagsmorgonen får Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson en fråga om motionen. “Kan du förstå att vårdpersonal kan känna obehag för en sådan sak”, frågar programledaren Johar Bendjelloul.
– Det är inte partiet som står bakom det utan en enskild ledamot. Partiet har inte föreslagit detta i riksdagen i alla fall, men om andra har gjort det får det stå för dem, säger Jimmie Åkesson.

Men när Dagens Arena begär ut voteringsprotokollet från riksdagen visar det att SD:s samtliga 20 riksdagsledamöter ställde sig bakom Kent Ekeroths motion. Övriga riksdagsledamöter avslog motionen.

Skarmavbild 2014-04-10 kl. 12.02.12