A-kassan är nu nere på samma låga nivå som försörjningsstöd. De inkomstbaserade försäkringssystemen räcker inte längre till, enligt Akademikerförbundet.

A-kassan har varit fryst i tolv år och är numera nere på samma nivå som försörjningsstödet. Det visar nya siffror från Akademikerförbundet SSR.

DN Debatt redogör Akademikerförbundet för hur urholkningen av a-kassa och sjukförsäkring har medfört ett ökat tryck på försörjningsstödet. Allt fler blir tvungna att kontakta socialtjänsten för att ansöka om försörjningsstöd då pengarna helt enkelt inte räcker till.

I rapporten har SSR gått igenom statistik från Socialstyrelsen. Den visar att försörjningsstödet i huvudsak används till att täcka upp för de låga nivåerna i a-kassa och sjukförsäkring. ”Bara en av sju i Sverige i dag har försörjningsstöd av de skäl som lagen syftade på”, skriver SSR i Dagens Nyheter.