200 000 personer i Sverige saknar år efter år sjukpenninggrundande inkomst. Det visar kartläggning från Försäkringskassan.

I Sverige saknar drygt 5 procent av befolkningen sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Omräknat i siffror är det 200 000 personer som år efter år saknar ersättning från sociala försäkringar där sjukförsäkring och föräldrapenning.

Försäkringskassan har för första gången kartlagt den grupp som under år efter år saknar SGI. Antalet personer som under ett år saknar sjukpenninggrundande inkomst varierar från år till år. 2010 var det drygt 670 000 personer, ett antal som stigit sedan regeringens förändringar av sjukförsäkringen trätt i kraft.

Av de som under ett år blir av med den sjukpenninggrundande inkomsten är det fyra av tio som blir det under en längre tid än fyra år, enligt Försäkringskassans kartläggning.
– Det är en relativt stor grupp människor, som vi förväntar oss skulle försörja sig genom eget arbete på arbetsmarknaden, som under väldigt lång tid inte kvalificerar sig för våra inkomstbortfallsförsäkringar, säger Ulrik Lidwall, analytiker vid Försäkringskassan till SR Ekot.

Framför allt är det kvinnor, personer med låg utbildning och utrikes födda personer som riskerar att ha så låg inkomst att de saknar SGI. Med den nu pågående lågkonjunkturen riskerar antalet personer utan sjukpenninggrundande inkomst att öka.
– Det ligger väl i farans riktning, med lågkonjunkturen vi har nu, att det kommer bli fler som står utanför en längre tid, säger Ulrik Lidwall till SR Ekot.