Ulrika Vedin, Joa Bergold och Karl-Petter Thorwaldsson.

Fortsatt stora skillnader i lön och livsvillkor mellan könen enligt LO:s jämställdhetsbarometer. En kvinna i arbetarsektorn tjänar 20 000 kronor mindre i månaden än en man i tjänstemannasektorn. 

En genomsnittlig arbetarkvinna tjänar 17 000 kronor per månad. Samtidigt tjänar en manlig tjänsteman 36 700 kronor i månaden. Det skiljer alltså 20 000 kronor mellan en arbetarkvinna och en manlig tjänsteman, i månaden.

Det framkommer i LO:s jämställdhetsbarometer med namnet ”Tid, makt och pengar” som presenterades på tisdagen.

– Det är självklart väldigt betydande för hur ens livsvillkor ser ut. Kvinnor i arbetarsektorn har de i särklass sämsta villkoren, på sina jobb, i sina hem, och de minsta ekonomiska resurserna, säger LO-utredaren Ulrika Vedin.

Löneskillnaderna hänger kvar för kvinnor i tjänstemannanivå – även om de avtar något. En genomsnittlig kvinnlig tjänsteman tjänar 27 400.

I stället för att räkna ut lönen i månadslön motsvarande heltid har man nu räknat ut den faktiska månadslönen för män och kvinnor.
– Vi menar att det i stället är viktigt att synliggöra de faktiska månadslönerna, som också speglar det utbredda deltidsarbetet bland kvinnor, säger Ulrika Vedin.

Mycket av skillnaden beror på att kvinnor fortfarande sköter det mesta av arbetet hemma. Kvinnor är också föräldralediga mycket längre än män. Kvinnor är i snitt hemma 15 månader per barn medan männen är hemma fyra månader i snitt.
– Skillnaden är ju markant. Kvinnors föräldraskap och mäns arbete är i fokus när fördelningen sker. Mäns arbete värderas högre, säger Ulrika Vedin.

Kvinnor har också mycket oftare deltidsanställningar. Även fast barometern visar att bara cirka tio procent vill arbeta deltid. Efter föräldraledighet är det en större andel män som arbetar heltid än kvinnor. I tjänstemannasektorn går 30 procent av kvinnorna ner från heltid till deltid efter att ha varit föräldralediga jämfört med cirka sju procent av männen.

– Den gamla devisen: ”heltid är en rättighet, deltid är en möjlighet” har vi slängt i papperskorgen. Vi måste i stället börja prata om att heltid är en rimlighet, säger LO-utredaren Joa Bergold.