Per Bolund, Magdalena Andersson, Emil Källström och Mats Persson från januaripartierna.

corona Regeringen skjuter till 15 extra miljarder för 2020 till kommuner och regioner, för att dämpa effekterna av coronakrisen. »En förväntan att anställda ska ha kvar jobbet.«

Regeringen meddelar i dag det »största krispaketet någonsin« för kommun- och regionsektorn i Sverige, enligt finansminister Magdalena Andersson. Det handlar om 15 nya miljarder i statsbidrag till kommuner och landsting, varav 70 procent till kommunerna och 30 till regionerna.

Tillsammans med tidigare aviserade statsbidrag bli det 20 miljarder kronor i vårändringsbudgeten. Det motsvarar ungefär 36 miljoner kronor till en medelstor kommun med 35 000 invånare.

Dessutom skjuter regeringen till 12,5 miljarder extra för 2021 respektive 2022, besked som kommer i dag för att kommuner och regioner ska känna trygghet med att de kan behålla den personal de har.

– Vi har en förväntan att anställda ska ha kvar jobbet och att man längre fram ska kunna anställa fler. Det är viktigt för att välfärdens kärna ska upprätthållas. Vi vill säkerställa att man kan känna trygghet i den här tiden, sa Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson för Liberalerna under en presskonferens.

Tidigare besked från regeringen om att extra kostnader kopplade till covid-19-utbrottet ska betalas av staten står fast, men regeringen höjer beloppet från en till tre miljarder kronor.

Krisinformationsnumret 113 13 får på grund av hög belastning extra anslag för att kunna klara bemanningen.

De pengar som är avsatta till kömiljarden, och bygger på prestation, ska i år delas ut jämnt mellan alla regioner fördelat efter befolkningsmängd, utan återrapporteringskrav. Regeringen ser också över hur andra riktade statsbidrag kan få lättare villkor i år vad gäller återrapportering, så att kommuner och regioner slipper också den administrativa bördan.