Tusentals unga är på väg mot fas 3, en sysselsättningsåtgärd där de kan bli kvar till pensionen.

12 000 arbetslösa unga är på god väg mot fas 3. Det kan Dagens Arbete avslöja på torsdagen.

Fas 3 är sista steget i regeringens jobb- och utvecklingsgaranti. Efter den finns inga nya åtgärder och här kan ungdomarna bli kvar tills de går i pension. För att komma in jobb- och utvecklingsgarantin ska de unga vuxna först ha gått igenom ungdomsgarantin.

Det är också den siffran som har växt dramatiskt. 12 000 unga som befinner sig i början av vuxenlivet har trampat sig igenom ungdomsgarantin utan att ha fått ett jobb. Nu befinner de sig i vuxengarantin, samtidigt som nya arbetslösa unga anländer till Arbetsförmedlingen.

När Dagens Arbete har granskat Arbetsförmedlingens siffror visar det sig också att många unga döljs i statistiken eftersom de inte har flyttats över till fas 3 trots att alla dagar har passerats.

Enligt Arbetsförmedlingens siffror är 367 ungdomar under 25 år inskrivna i fas 3. Men när Dagens Arbete begär en specialkörning i Arbetsförmedlingens register visar det sig att ytterligare 689 ungdomar har passerat alla dagar utan att ha flyttats över till fas 3. Till det kan läggas de 1 500 personer mellan 25 och 30 år som också befinner sig i fas 3.

Arbetsförmedlingens generaldirektör Angeles Bermudez-Svankvist försvarar att ungdomarna inte flyttats över till slutstationen med att de i sysselsättningsfasen inte kommer att ses som anställningsbara:
– Man har bedömt att de är anställningsbara och då ska de fortsätta söka jobb, säger hon till Dagens Arbete.

Uppdatering:
Enligt Arbetsförmedlingens pressekreterare Daniel Hemlin, som tar kontakt med Dagens Arena på torsdagseftermiddagen, är det 92 personer som inte har flyttats över till fas 3. Siffran på 689 är den siffra som Dagens Arbete har fått ut från Arbetsförmedlingen och är en siffra som gäller för oktober månad.