Jimmie Åkesson

Politik TV4 avslöjade nyligen en informationsgrupp som inte agerar inom beslutat regelsystem, men som trots det envist försvaras av partiordföranden Jimmie Åkesson. På Sverigedemokraternas dag i Almedalen skriver Sverker Lindström om inkonsekvensen.

Sverigedemokraterna använder ofta två helt oförenliga sätt för partiföreträdare att uppträda gentemot allmänheten och väljarna. Å ena sidan hederliga och noggrant beslutade förhållningsregler till omvärlden som gäller för alla medlemmar och utan undantag för partiledaren, riksdagsledamöter och andra. Reglerna innebär att vid uppmärksammade oönskade tveksamheter kastas till och med mångåriga riksdagsledamöter ut ur partiet vilket nyligen skedde med David Lång som varit företrädare för partiet i mer än tio år. På EU-valvakan sjöng han en rasistisk sång.

Det andra förhållningssättet används av vissa medlemmar vilket bland annat avslöjades av TV 4 som en aggressiv desinformationsverksamhet, en så kallad trollfabrik. Med olika medieaktiviteter och hemliga Tiktok-konton genomförs en verksamhet helt i strid med partiets offentliga och demokratiskt beslutade styrdokument om hur partiets kommunikation utåt ska ske. Det är frågan om stränga regler som gäller för alla som är medlemmar och de som företräder partiet.

När partiordföranden Jimmie Åkesson gick till attack mot avslöjandena försvarade han de hemliga nätkonton som avslöjats och sade att partiet skulle fortsätta att använda dem. Det var ett tydligt åsidosättande av partiets stränga kommunikationsregler.

Smutskastningen blir kvar

TV4-avslöjandet om partiets sidoordnade kommunikationsavdelning har ju blottlagt att ett offentligt kränkande av andra politiker ofta sker på SD-anknutna Youtubekanalen Riks, på Instagram och i andra nätkanaler som till exempel på Tiktok. Det sker ibland med hjälp av hemliga konton eller budskap utan att partiet anges som avsändare. Särskilt vanliga är återkommande inslag med syfte att till exempel förnedra s-ledaren Magdalena Andersson. Sådant försvaras som ”humor eller satir”, men ska inte användas enligt regelboken. Det är inslag som liknar den uppmärksammade långvariga kampanjen med omfattande kränkningar av dåvarande centerledaren Annie Lööf. Dessa attacker som drivs i den nu avslöjade verksamheten om hemliga konton är helt klart inte förenlig med partiets egna regler i partiets ”Kommunikationsplan”, ett dokument som fastställts på partiets högsta beslutsnivå, landsdagarna.

I den fastställda planen som gäller alla inom partiet slås mycket hårdhänt fast vad som krävs av alla SD-medlemmar utan undantag, vilket beskrivs så här:

”Vi måste inge förtroende. Vi måste visa på statsmannamässighet, att vi står över trams och skvaller, att vi inte tar tid med slogans och mediala skådespel.”

Vidare slås fast att alla ”ska agera varsamt, samspelt, respektfullt och optimistiskt”. ”Ett styrande majoritetsparti behöver visa på vår ansvarskänsla, optimism och långsiktighet”.

Mycket av det arbete som utförs av kommunikationsavdelningen, som finns inom aktiebolaget ADBO Sverige AB, står uppenbart i direkt strid med dessa regler. Så även när partiordföranden Jimmie Åkesson försvarar hemliga konton och andra attacker mot medier. Hans försvar för de hemliga kontona sker i motsättning till de tydliga partireglerna i ”Kommunikationsplan”.

Stört taktiken

De två oförenliga funktionerna inom SD är ett resultat av den historiska uppbyggnaden av partiet, hur det gamla nazipåverkade partibygget växte och sedan skulle bli accepterat på riksdagsnivå. Hur järnrörsskandalens män och en del andra började ersättas av någorlunda städade politiker tillsammans med en rad före detta moderater som flyttat in hos SD och i dag har centrala positioner. Men kvar blev trots reglerna den medieaktiva smutskastningen av andra partier och deras ledare, typ Annie Lööf.

Nu har dock avslöjandet av arbetsmetoderna hos den sidoordnade kommunikationsavdelningen och dess verksamhet trasslat till det i partiets taktiska planering. Det har stört den medieverksamhet som stadigt och målmedvetet utnyttjats av partiledningen för att locka väljare och nå makten i det kommande riksdagsvalet 2026.

Den särskilda medieverksamhet som bedrivs, ibland med hjälp av hemliga konton, genomförs via bolaget ADBO Sverige AB som är dotterbolag till partiet. Det styrs av tre personer utanför partiledningen.

Ordförande i bolagets styrelse är Joakim Wallerstein, som kallas kommunikationschef, men utåt är det oklart hur hans ställning är i partiverksamheten. De två andra i styrelsen är Vilgot Rydberg, 21 år, och Monika Brodzinska, 24 år. Ingen av dem har någon känd formell position i den centrala partiorganisationen.

De två unga styrelseansvariga arbetar också officiellt på mediaplattformen ”Riks”, och är dessutom lokalt partipolitiskt ansvariga personer. Monika Brodzinska förekommer ofta i tydligt fientliga nid- och kränkningsinslag av Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson. Ibland är det med politiska lögner eller förnedrande påståenden. Hon är också en central politiker för Sverigedemokraterna, är ledamot i Sollentunas kommunfullmäktige, sitter i utbildningsnämnden och i kompetens- och arbetsmarknadsnämnden. Hon tycks ha tagit över den roll som Rebecka Fallenkvist hade innan hon lyftes bort från det offentliga, när hon ropat ”Helg Seger…” på SD-valvakan 2024  och skändat minnet av Anne Frank.

Sakligt agerande?

Verksamheten inom ADBO och kommunikationsavdelningen under Joakim Wallersteins ledning i kontakt med medieplattformen Riks och andra mediekanaler är nu ett problem för SD:s partiledning. Inte bara för attackerna från hemliga konton utan också för de kränkande budskap som används. Allt detta står i strid med partiets noggrant fastställda interna regler som finns i partiets ”Kommunikationsplan”.

I regeldokumentet talas om öppenhet och om betydelsen av ”målgruppsanpassning och kommunikation på målgruppens villkor”. Om förhållandet till de andra politiska partierna heter det: ”Vi bemöter våra politiska motståndare med vänlighet och respekt”.

I ett särskilt avsnitt tar man upp frågor om sociala media och kravet att agera sakligt.

Men verksamheten inom SD och kommunikationsavdelningen ADBOs långsiktiga mål är bland annat att undergräva Socialdemokraternas ställning med olika olustiga mediemetoder som syftar till det som är SD:s mål, vilket partiordföranden Jimmie Åkesson utropat är att ”vinna i valet 2026” och sopa bort sossarna och ”vänsterklägget”.

Sverker Lindström