Lina Stenberg, Anders Österberg

BARNFATTIGDOM Tomma kylskåp, urvuxna kläder och ångest över räkningar som inte kan betalas är vardag för hundratusentals barn i Sverige. Låt kampen mot barnfattigdom bli hörnsten i en handlingsplan för en jämlik barndom, skriver Lina Stenberg, Tankesmedjan Tiden och Anders Österberg, Unga Örnar.

Idag inträffar Sveriges fattigaste dag. En dag bland andra för de flesta av oss. För alltför många innebär dock den 24 januari något helt annat. För familjer med ekande tomma kylskåp, växande barn med för små kläder eller föräldrar med ångest över hur räkningar ska betalas.

160 000 barn i Sverige lever i absolut fattigdom och 380 000 barn i relativ fattigdom.

Absolut fattigdom innebär att man inte har råd med det mest nödvändiga som mat och kläder. Relativ fattigdom betyder att en familj har betydligt mindre pengar än genomsnittet.

Vi behöver på bred front bli medvetna om fattigdomens utbredning i vårt land och hur den ser ut. Att även barn är fattiga rimmar illa med den bild många har byggt upp av välfärdsstaten Sverige.

Men bara för att vi blundar och inte nämner problemen försvinner de ju inte. Inte heller hjälper det när ett parti som Moderaterna strävar efter försämringar för de här familjerna med sänkt sjukpenning, lägre löner och mindre a-kassa.

Barn skyddar sina föräldrar. De slutar bjuda hem kompisar och slänger inbjudningskortet till kalasen innan föräldrarna ens hinner se.

Barn som lever i fattigdom är ofta smärtsamt medvetna om sin familjs ekonomiska förutsättningar. De vet när pengarna inte räcker till och hur man märker att det börjar ta slut.

De gör som barn alltid gör, skyddar sina föräldrar på bekostnad av sig själva. De slutar bjuda hem kompisar och slänger inbjudningskortet till kalasen innan föräldrarna ens hinner se.

Det är glädjande att regeringen har vidtagit åtgärder.

  • Den 1 mars 2018 ökar barnbidraget med 200 kronor och det i sig är en viktig prioritering för barns jämlika uppväxtvillkor.
  • Även underhållsstödet höjs med 150 kronor i månaden för barn 11–14 år och 350 kronor i månaden för barn 15–18 år.

Två åtgärder som påverkar ekonomin positivt i hem där fattigdom råder.

  • Vidare avsätts även 200 miljoner kronor som kommuner och organisationer kan söka för att anordna gratis sommarlovsaktiviteter för barn.
  • Regeringen anslår även 350 miljoner kronor som ska gå till kommuner som gör kollektivtrafiken gratis för barn.

Mycket återstår att göra. Att den reella och akuta fattigdomen bland barn minskar måste vara en övergripande målsättning.

Det ska inte spela någon roll var i landet barnen bor eller vilka familjer barnen föds in i. Inte heller vilket yrke föräldrarna har eller om de kommer från ett annat land.

Skillnaderna i landet är oroväckande stora och de bara växer. Klyftan mellan utrikes födda och svenskfödda, mellan arbetare och tjänstemän ökar. Samma sak ses i skillnaderna mellan barn till ensamstående och samboende föräldrar liksom mellan barn i olika kommuner och stadsdelar i Sverige.

 Skillnaderna i landet är oroväckande stora och de bara växer.

Fattigdom är inget att raljera om, inget att försöka dölja eller lagstifta bort. Det existerar och det är mycket mer utbrett än vad många vet om eller vill tro.

Att barn far illa kan vi inte acceptera. Det finns politiska lösningar för att minska barnfattigdomen.

Att erkänna dess existens och se hur problemet hänger ihop med den ökande ojämlikheten i samhället, är en viktig början.

Det behövs en progressiv politik som i motsats till Moderaternas satsar mer resurser för att på allvar komma åt den ökande ojämlikheten bland landets barn.

Vi föreslår därför att regeringen tar fram en nationell handlingsplan för en jämlik barndom där kampen mot barnfattigdom är en av hörnstenarna, kopplat till frågor som jämlik utbildning och jämlikt boende.

Det går att bekämpa barnfattigdomen i Sverige, men för det krävs prioriteringar och en politisk vilja.

Lägre löner och försämringar i välfärden är fel väg att gå.

 Lina Stenberg är kommunikationschef på Tankesmedjan Tiden, Anders Österberg är riksdagsledamot (S) och ordförande Unga Örnar.