Clara Lindblom. Foto: Lieselotte van der Meijs

debatt Idag meddelade den blågröna majoriteten i Stockholm i vilka områden det kommer bli aktuellt med ombildningar av hyresrätter till bostadsrätter. Totalt kommer 20 000 hushåll i elva stadsdelar få erbjudande om att ombilda vilket betyder att antalet hyresrätter återigen riskerar att minska. Det är en katastrof för alla bostadssökande.

Senast Alliansen styrde Stockholm försvann över 25 000 hyresrätter i ombildningar och utförsäljningar, vilket allvarligt förvärrade bostadsbristen. Under förra mandatperioden, när de rödgrönrosa partierna styrde Stockholm, stoppades ombildningarna och antalet hyresrätter ökade för första gången på många år. Nu upprepar de borgerliga partierna sina tidigare misstag och pressar på för att skapa ny ombildningshysteri.

Stockholm behöver många fler hyresrätter, inte färre.

De elva stadsdelar där det kommer att bli aktuellt med ombildningar är områden där det i varierande antal fortfarande finns hyresrätter kvar. Samtidigt finns det mångdubbelt fler områden där bostadsrätter och villor är dominerande eller där det nästan helt saknas hyresrätter. Rimligtvis borde det vara prioritet att bygga hyresrätter i dessa områden, istället för att ombilda de hyresrätter som finns. Men för de borgerliga partierna är ombildningar viktiga av ideologiska skäl, och då är det mindre viktigt vad konsekvenserna blir för bostadssökande och bostadslösa.

I förra veckan presenterades en undersökning som visade att sju av tio unga i Stockholm ser bristen på bostäder som en av de största samhällsutmaningarna och att bostadskrisen stressar unga stockholmare. Det är inte konstigt då kötiderna i bostadskön är långa och många saknar det kapital som behövs för att köpa en bostadsrätt. För många blir tröskeln till bostadsmarknaden nästan helt omöjlig att komma över och den enda ljusningen som finns är byggandet av fler hyresrätter. Men för att antalet hyresrätter faktiskt ska öka måste vi både bygga nya bostäder och ha de gamla hyresrätterna kvar. Annars tar vi hela tiden ett steg framåt och två steg tillbaka och bostadskrisen kvarstår.

Stockholm behöver många fler hyresrätter, inte färre. En bostad är en rättighet som inte är tillgodosedd för alla stockholmare idag. I dagsläget finns över 80 000 aktivt sökande i bostadskön. Det är redan för många och med färre hyresrätter så kommer det bli fler. Vi har helt enkelt inte råd med ombildningar.

Clara Lindblom(V), oppositionsborgarråd i Stockholms stad