Lena Josefsson

debatt Jag är stolt över att ha fått vara med och göra Sverige till världens mest jämställda land, skriver Lena Josefsson, ordförande S-kvinnor i Stockholm.

Varför röstar du på Socialdemokraterna? Även om man som jag röstat på socialdemokraterna i alla val sedan 1973 så måste jag ställa mig frågan.

Andra undrar och även inför mig själv måste jag kunna svara på frågan. Och svaret är: för att jag får S-kvinnor, det socialdemokratiska kvinnoförbundet, på köpet!

Finns det något annat land där en kvinnorörelse haft så stort inflytande på politiken som s-kvinnor haft i Sverige? Knappast. I årtionden har s-kvinnor slagits för rättvisa mellan män och kvinnor och för bättre levnadsvillkor för kvinnor.

Uthålligt, kraftfullt och inte sällan i motvind har s-kvinnors insatser gjort Sverige till världens mest jämställda land. Inte alltid först och inte alltid synligast men med ett och konsekvent och långsiktigt arbete.

Det har funnits många viktiga utomparlamentariska organisationer som inspirerat och influerat – Grupp 8 och #metoo för att nämna två. Men all lagstiftning, all långsiktig förändring kräver att någon gör det parlamentariska arbetet.

Rätten till plats i förskolan hade inte blivit verklighet utan alla s-kvinnor som drivit på i landets kommuner. Inte sällan i strid också med manliga partikamrater.

Hälften kvinnor/hälften män på politiska uppdrag blev det socialdemokratiska partiets linje 1994 efter en kampanj från s-kvinnor.

Den helt världsunika föräldraförsäkringen, numera med särskilda »pappamånader«, är ett resultat av s-kvinnors arbete. Idag är kriminaliseringen av sexköp på väg att förverkligas i flera länder. Men det var det socialdemokratiska kvinnoförbundet, med Margareta Winberg i spetsen, som drev igenom förbudet, under hårt motstånd och inte sällan förlöjligat.

Hälften kvinnor/hälften män på politiska uppdrag blev det socialdemokratiska partiets linje 1994 efter en kampanj från s-kvinnor. Och den här mandatperioden har vi fått en samtyckeslagstiftning, inget sex utan samtycke.

Kampen för ned- och avrustning har letts av s-kvinnor som Alva Myrdal, Inga Thorsson och Maj-Britt Theorin. Sveriges nej till kärnvapen var en seger för de socialdemokratiska kvinnorna.

Och om någon tror att jämställdhet är självklart så kan vi titta oss om i världen.

Den auktoritära konservatismen är på frammarsch. Då ifrågasätts aborträtten, kvinnor blir ett bihang till sina män och inte självständiga individer (bland annat i skattelagstiftningen) och sexuella trakasserier blir något som kvinnor får acceptera.

Högerrörelsens ledande person är Donald Trump. Det är han som inspirerar med sitt ordval och sitt beteende.

S-kvinnor har visat vägen och tänker fortsätta att göra det.

  • Med fler steg mot jämlika och rättvisa pensioner.
  • Med tryggare jobb i de kvinnodominerade yrkena, med rätt till heltid och avskaffande av otrygga anställningsformer.
  • Med en individualiserad föräldraförsäkring som ger båda föräldrarna samma möjligheter att ta hand om barnen.

Så vill man ha några som konsekvent och uthålligt driver på för jämställdhet så ska man rösta på socialdemokraterna.

Då får man en blåslampa för feminism och jämställdhet på köpet.

Och vill man att det ska blåsa ordentligt så kan man kryssa en S-kvinna.