Bild: Pernille TofteBild: Pernille Tofte

Polisförbundet: Jakten på effektivitet får aldrig gå ut över rättssäkerheten

Dela

Demokrati, rättssäkerhet och etik är fundamentala för polisverksamheten, men har fått stå tillbaka då regeringens politik ensidigt varit fokuserad på effektivitet. Det skriver Lena Nitz, ordförande Polisförbundet.

Polisförbundet har som facklig organisation fått frågor om hur vi ser på de senaste veckornas debatt angående polisens kontroller i tunnelbanan och arbetsmetoder för att hitta personer som befinner sig i Sverige illegalt. Det har framkommit att de poliskontroller som utförs i Stockholms tunnelbana skapar en ökad otrygghet hos redan utsatta personer, men även en känsla av diskriminering bland svenskar med utländsk bakgrund.

Vi vill inte recensera enskilda exempel i media. Men om det är så att polisen som organisation skulle använda sig av arbetsmetoder i gråzonen för vad som är tillåtet är det ett mycket allvarligt problem. Det får inte finnas något tvivel om att Polisen och våra medlemmar utför sitt arbete inom gällande lagstiftning.

I dag styrs polisen av en tydlig resultatkultur och pressen från justitieministern blir allt tyngre i takt med att valet närmar sig. Polisförbundet anser att jakten på siffror och statistik för att uppnå kvantitativa politiskt satta mål aldrig får styra val av arbetsmetod eller hur arbetet utförs. Rättssäkerheten måste alltid väga tyngre än kraven på effektivitet.

Demokrati, rättssäkerhet och etik är fundamentala för polisverksamheten, men har fått stå tillbaka då regeringens politik ensidigt har varit fokuserad på effektivitet. Eftersom dessa värden är så grundläggande för polisverksamheten krävs en ständig diskussion om hur de ska värnas.

Polisen ska tåla att granskas och det ska även de politiska besluten tåla. Polisen har fått i uppdrag av samhället att skydda de värden som demokratin är uppbyggd kring. I det uppdraget ligger också grunden för den polisiära etiken. Frågan om etiska dilemman – vad som är rätt och fel, är särskilt viktiga för verksamheter som utövar den offentliga tvångsmakten.

Den etiska aspekten av polisarbetet är viktig att ständigt bevaka och utveckla. Vi har under lång tid krävt att få till en arbetsgrupp tillsammans med Rikspolisstyrelsen för att arbeta med etiska frågor, men utan resultat.

Rikspolisstyrelsen ansvarar för hur uppdraget ska utföras med stöd i lagstiftning och regelverk. Och politikerna har det yttersta ansvaret för vilka prioriteringar polisen ska göra.

Regeringens prioriteringar och kvantitativa krav på polisen tar inte hänsyn till att tveksamma arbetsmetoder undergräver allmänhetens förtroende för polisen och deras benägenhet att samarbeta med polisen. Det kommer i ett längre perspektiv att påverka polisens förmåga att kunna utföra sitt huvuduppdrag – att upprätthålla rättssäkerheten, bekämpa brott och öka tryggheten i samhället.

Polisförbundet anser att det är dags för regeringen att ta ansvar för den politik man för och beslutar om. Jakten på effektivitet får aldrig gå ut över rättssäkerheten.

Lena Nitz, ordförande för Polisförbundet

9 kommentarer

 1. modig - 1 mars, 2013

  Hur ska detta tolkas? Att polisen syr in personer som är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd eftersom rättssäkerheten tydligen äventyras vid personkontroller på tunnelbanan? Att lättköpta kvantitativa mål kan medföra att man exempelvis gör fler trafikkontroller istället för att utreda bostadsinbrott eller internetbaserad brottlighet kan jag förstå, men förövrigt är ju uppklarandeprocenten ständigt sjunkande. I media kan man läsa att polisens kontroller i tunnelbana gett ett utfall på 10 % personer utan uppehållstillstånd. De låter som förskräckande hög siffra och en bra uppklarandeprocent för denna typ av lagbrott.

  • modig - 1 mars, 2013

   Dock, personkontroller på gator och torg är en gråzon inkräktande på medborgerliga friheter och regeringens politik avseende området ‘papperslösa’ dvs att otillåtet uppehålla sig på svenskt territorium lämnar mycket att undra över exempelvis rätt till skolgång och sjukvård annat än akutvård. Gissningsvis är det mycket svårt att en längre tid upprätthålla ett liv i Sverige utan några kontakter med banker, myndigheter och offentlig verksamhet och här borde det vara naturligt att sätta in krav på rapportering och polisiära handläggning, men politiken går stick i stäv med kravet att ‘papperslösa’ ska utvisas. Det är inte konstigt att frågetecknen kring etik och rättsäkerhet lyfts inom polisen och dess fackförening.

 2. Eva Ehrstedt - 1 mars, 2013

  Bra Lena Nitz!

 3. Edvin S. Frid - 1 mars, 2013

  Är det inte dags för Polisförbundet att ta tag i frågan om arbetsmiljö? Kan de verkligen acceptera att deras medlemmar tvingas till att medverka vid utvisningar av människor som trots alla fruktansvärda vedermödor det innebär har valt att gå under jorden? Även de enskilda poliserna måste ju förstå att alternativet – att bli utvisad – är ännu värre än det skitliv som att gömma sig innebär. Vill Polisförbundet verkligen acceptera att deras medlemmar utsätts både för vetskapen om att de utvisar människor till ohyggliga förhållanden och dessutom låta medlemmarna utsättas för allmänhetens förakt?

  Det vore inte fel om Arena skulle kunna ställa de här frågorna, jag är seriöst intresserad av vad Polisförbundet har att säga.

 4. Joactin - 1 mars, 2013

  Antal ouppklarade brott ökar ständigt och anmälningar som struntas i blir fler för varje år.
  Att då komma och klaga över en överdriven resultatkultur ter sig anmärkningsvärt.
  Hur kan man komma på idén att effektivitet och rättssäkerhet är varandras motsatser när de i själva verket betingar varandra?
  Utan effektiv brottsbekämpning ingen rättssäkerhet.
  Att sedan polisens arbetsmetoder stundom inte är tillfredsställande är en helt annan sak.
 


 5. Benny Ljungberg - 3 mars, 2013

  Vadå rättssäkerhet, har man rent mjöl i påsen är det väl helt okej att bli kontrollerad. Det förekommer i kollektivtrafiken, trafikkontroller m m. Så fort polisen agerar för mycket är det inte bra, kontrolleras för lite inte bra då heller. Självklart att kontroller utförs om polisen misstänker något speciellt beteende hos människor,och i trafiken. Det kan vara yttre betingelser som gör att man kontrollerar, kläder, underligt beteende, misstanke om utländsk härkomst, etc.

Genom att posta din kommentar accepterar du våra regler för kommentarer.

En ny Samhallsklass

Blogg › De är 20 000 nu. Och de är på väg att bli fler. De packar din mat och städar flygplatser. De långsammaste är för länge sedan bortsållade. I en verksamhet med avkastningskrav kan det krävas att du jobbar 17-timmarspass. Välkommen till det nya Samhall. 938facebook: 875 twitter: 63

Hanna Cederin: Vänstern har svar på hedersförtrycket

Debatt › Bara en progressiv och antirasistisk vänster har trovärdighet i frågan om hur kvinnor som utstår våld i hederns namn ska ges stöd och möjlighet till ett fritt liv, skriver Hanna Cederin, Ung Vänster. 0Inga delningar

Uppluckrad migrationslag splittrar alliansen

Nyhet › Regeringen vill luckra upp den tuffa migrationspolitiken som slår hårt mot ensamkommande. Johanna Jönsson (C) ser det snarast som ett försök att tysta den massiva kritiken mot hur ensamkommande behandlas.  0Inga delningar

Rut-avdraget slår alla rekord

Nyhet › Halveringen av rut-avdraget har slagit hårt mot branschen, larmar Almega i dag. Men Skatteverkets siffror ger en annan bild. Aldrig någonsin har så många köpt rut-tjänster till så höga belopp av så många utförare under en oktobermånad. 0Inga delningar

Varför tillåts nazister marschera på våra gator?

Ledare › Det är hög tid att myndigheterna visar att de tar hotet från organisationer som Nordiska motståndsrörelsen på allvar.  0Inga delningar

Vårt gemensamma tillhör medborgarna – inte företagen

Ledare › Vem som ska bestämma och styra över välfärdens resurser är vår tids stora ideologiska konflikt.  0Inga delningar

95 procent av partibidragen till M och SD är hemliga

Nyhet › M och SD tog emot 18 respektive 19,5 miljoner i partibidrag förra året. Men 95 procent av bidragen redovisas i en klumpsumma – därmed går det inte att spåra var pengarna kommer ifrån. Nu föreslår en utredning skärpta krav.  0Inga delningar

Måste ta emot 39 nyanlända – per dag

Nyhet › Med två månader kvar har 67 av landets kommuner tagit emot hälften eller färre av de nyanlända som de ska enligt lag. Stockholms stad måste ta emot 39 nyanlända per dag för att hinna ikapp – en bra bit ifrån de två per dag man tagit emot hittills. 0Inga delningar

S-toppar ratar Moderaternas bud om vinster i välfärden

Nyhet › En uppgörelse med allianspartierna utan vinstbegränsningar är oacceptabelt, anser ledande socialdemokrater. »Jag ser gärna en överenskommelse som begränsar vinster, främst inom skolan«, säger Karin Wanngård, kommunalråd Stockholm. 0Inga delningar

Facken oense om vinster i välfärden

Nyhet › LO kan tänka sig vinstförbud i skolan medan Kommunal inte vill göra skillnad mellan olika välfärdstjänster. Samtidigt har de två lärarfacken vitt skilda åsikter i vinstfrågan.  0Inga delningar

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

Därför går det bra för Sveriges Trump

Blogg › Bert Karlsson använder också Trumps framgångsrecept. 0Inga delningar

Stockholmsalliansen slopar satsning på jämlik hälsa – inte kostnadseffektivt

Nyhet › För att råda bot på den ojämlika hälsan satsade landstingsalliansen på hälsomottagningar i socialt utsatta områden. Nu lägger man ner verksamheten. »Människor kommer inte få den vård de behöver«, varnar sjukgymnasten David Sweet. 0Inga delningar

Friskolejättarna har 20 procent fler elever per lärare

Nyhet › Den låga lärartätheten i fristående skolor drivs helt och hållet av de stora privata skolkoncernerna, visar Lärarförbundets beräkningar. »Genom att fylla på klassrummen uppstår vinsterna i friskolorna«, säger Johanna Jaara Åstrand. 0Inga delningar

Här är SD:s tio sjukaste motioner

Nyhet › Beslagta asylsökandes ägodelar, inskränk aborträtten och låt kungen dela ut medaljer till svenska hjältar. Här är tio av de sjukaste motionerna som Sverigedemokraterna lagt i år. 0Inga delningar

Vinster i välfärden

JonasVlachos

Skolforskare: Friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger systematiskt eleverna högre betyg i matematik jämfört med resultatet på nationella proven. »Den enklaste förklaringen är att friskolor har starkare incitament att sätta högre betyg«, säger skolforskaren Jonas Vlachos.  0Inga delningar

Bild: stock.xchng

Här fick 100 procent av eleverna högre betyg

Nyhet › Flera fristående gymnasieskolor ger varenda elev högre betyg i vissa matematikkurser jämfört med resultatet på nationella proven. En av dem är Thoren business school. »Eleverna är värda exakt det betyg de får«, säger rektor Catarina Altbom. 0Inga delningar

friskolor

Friskolor betydligt mer generösa med mattebetygen

Nyhet › Elever i fristående gymnasieskolor får oftare ett högre betyg än vad de presterat på nationella proven. Särskilt stora är skillnaderna i matematik, visar Dagens Arenas granskning. 0Inga delningar

95 miljarder gick till vinstdrivande välfärdsbolag
Seko Sthlm: LO måste stå fast vid att stoppa vinster i välfärden
 

MP-kongress 2016

Mårten Roslund

MP fortsatt splittrat i bostadspolitiken

Nyhet › »Migrationslagarna ska bli så kortvariga som möjligt. Då blir det väldigt motsägelsefullt att gå fram med hårdare regler för bostadsbyggande«, säger Grön Ungdoms språkrör Mårten Roslund.  2facebook: 2

Anders Wallner

Wallner gav känga till Eriksson

Nyhet › Den avgående partisekreteraren Anders Wallner hyllade Miljöpartiets öppenhet under sitt tal på kongressen – och gav en känga till tidigare språkröret Peter Eriksson. 4facebook: 4

mp kongress

Bra stämning på MP-kongress

Nyhet › Trots kris och avgående språkrör är stämningen god på Miljöpartiets kongress. Det tycker de ombud som Dagens Arena har pratat med. 47facebook: 47

»Krisen får inte definiera oss«
»Finns inget stöd för flyktingamnesti«
 

Dagens Arena i Strasbourg

shekarabi ulvskog

Ulvskog: Gör Shekarabi (S) till bostads- och samhällsbyggarminister

Nyhet › S-toppen Marita Ulvskog vill se en uppdaterad bostadsministerpost. Civilminister Ardalan Shekarabi är en kandidat. Dessutom ser hon utrymme för omgörning i utbildningsdepartementet. 40facebook: 40

Wikstrom eu liberlarerna

Hon ska ena Ungern och Sverige i flyktingfrågan

Intervju › Sist EU försökte få till stånd en gemensam flyktingpolitik tog det 13 år. Resultatet blev den i dag så kritiserade Dublinförordningen. Nu är åter det dags. Europaparlamentet har lagt makten i Cecilia Wikströms (L) händer. 55facebook: 55

marita jens

»Nya Dublinreglerna enbart kosmetika«

Nyhet › Den socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet sågar EU-kommissionens förslag om nya asylregler – men ser potential i straffavgiften för de länder som vägrar ta emot flyktingar. 6facebook: 6

 

Arbetsmiljö

Foto: Mikael Gustavsen. Arbetsmiljöverket

Pausa lönefrågan, ta tag i lärarnas arbetsmiljö

Blogg › Arbetsmiljöverket bör hota skolor med vite när arbetsgivarna inte tar sitt arbetsmiljöansvar. 0Inga delningar

citatfacebook

Socialsekreterare hängs ut som pedofiler och barnkidnappare på nätet

Nyhet › Socialsekreterare hängs ut med namn och bild på Facebook och beskrivs som barnkidnappare, alkoholister och häxor. »Hur ska man våga arbeta i det här yrket om man blir uthängd som privatperson?«, säger Lena Säljö, socialtjänstchef.  317facebook: 317

Bild: Kartläggning socialsekreterare 2016, Akademikerförbundet SSR/Novus.

Hoten mot socialsekreterare ökar – men få hot anmäls

Nyhet › Var fjärde socialsekreterare har blivit utsatt för hot och våld i arbetet. Men endast en bråkdel anmäls. »Man tvingas lägga det som inträffat bakom sig«, säger Eva Karsten, Arbetsmiljöverket. 27facebook: 27

Vård och omsorg värst i klassen
»Skyddsombuden har tappat tilltron till Arbetsmiljöverket«
 

Tema: Stafettläkare

Foto: Flickr/ HCC Public Information Office

Trots varning om usla villkor – fler landsting anlitar Orange

Nyhet › »Om vi skulle hyra in en snickare skulle man ju inte ställt frågan om hur avtalet med deras arbetsgivare ser ut«, säger Fredrik Larsson (M), ordförande i landstingsstyrelsen i Värmland. 53facebook: 53

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Vårdförbundet varnar: Undermåliga villkor för utländska hyrsjuksköterskor

Nyhet › Norge ratar bemanningsföretaget Orange. I Sverige kringgår företaget landstingens krav på kollektivavtalsenliga villkor – utländska hyrsjuksköterskor vittnar om lägre löner. 79facebook: 79

Bild: Flickr/ COD Newsroom

Hyrläkare vanligare i utsatta områden – vårdkvaliteten äventyras

Nyhet › Flera vårdcentraler i Stockholms län bemannas av hyrläkare i så hög utsträckning att vårdkvaliteten försämras. Samtliga ligger i utsatta områden med höga ohälsotal. 45facebook: 45

Civilministern: Landstingen bör ställa krav på bemanningsföretagen
Stafettläkarna även ett problem i storstadsregionerna
 

Redaktionen


Vesna Prekopic

Nu måste skolan prestera i jämlikhet

Dags att lägga Pisa-paniken åt sidan och börja jaga jämlikheten i skolan lika högljutt som man jagat elevernas resultat. 0Inga delningar

Överskatta inte Pisa

Ett år med andrum


Johanna Senneby

I stället för miljardkonsulter – 1 700 sjuksköterskor i ett år

En miljard kronor har Stockholms landsting lagt på konsulter de senaste fem åren. För de pengarna hade Stockholms sjuksköterskor kunnat få över 1 700 välbehövliga kollegor i ett år. 0Inga delningar

Kinnunen (SD) döms för bokföringsbrott – behåller riksdagsplats

Kvinnors långa sjukskrivningar skjuter i höjden


Nina Brevinge

Pisa: Bättre resultat – men ojämlikheten ökar

Svenska elever presterar bättre i Pisa-mätningen och bryter därmed trenden. Men likvärdigheten har försämrats och ligger nu under OECD-genomsnittet. 0Inga delningar

Fortsatt starkt stöd för SD bland LO-väljare

Arbetsförmedlingen: Invandring nödvändig för att möta arbetskraftsbristen


livbeckstrom

Facktillhörighet ska inte avgöra rätt till heltid

Heltidsjobb saknar skydd i lagen, säger AD i en ny dom. Därmed kan arbetsgivarna strunta i turordningsreglerna när de hyvlar bort tid... 0Inga delningar


hannafinmo

Alliansens svek mot pensionerna

Tjänstepensionen är helt avgörande för att många människor ska få en pension som går att leva på... 0Inga delningar

Anställningsstöd är inte företagsstöd

Någon som är förvånad att mammor jobbar deltid?


Anna de Lima Fagerlind

Läkare kräver etisk analys av åldersbestämmande

Trots varningar och otillräckligt forskningsunderlag – Rättsmedicinalverket ska snart börja åldersbestämma ensamkommande... 17facebook: 17

Ramberg rasar mot skattetopparna: »Vänskapskorruption«

»Liberalernas förslag vore döden för taxi«


Kitty Ehn

Vad innebär det att vara värd för Nato?

Den 25 maj kommer riksdagen att rösta om värdlandsavtalet med militäralliansen Nato. Både kritiker och förespråkare menar att Sveriges säkerhet står på spel. 44facebook: 44

En hälsning betyder inte att du är islamist

Som om högern bryr sig om företag


Amanda Lindholm

Hård press på tjejjourer under julhelgerna

Socialtjänsten och andra samhällsfunktioner som vanligtvis finns för kvinnor och unga som utsätts för våld stängs under julhelgerna... 149facebook: 149

Regeringen tog bort Migrationsverkets ansvar för krisberedskap

Lagen om ID-kontrollen antogs


Fredrik Adolfsson

Förskolan på väg mot skilda världar

I en ny rapport om förskolan framkommer skillnader mellan privata utförare och kommunala. ”Vi är på väg mot skilda världar” säger Annelie Nordström, ordförande för fackförbundet Kommunal som har gjort undersökningen... 20twitter: 20

”Det är Moderaterna som har problem att finansiera budgeten”

Vårdval Stockholm ökar klasskillnaderna

 • pengaropolitik
  annons_julkap_2016
  Arena_banner_nyhetsbrev