Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

ARBETE Extratjänsterna inom kommun och landsting skulle ge 31 000 nya jobb. Men i höstas tvingades regeringen att kraftigt skriva ned målet för hur många jobb insatsen skulle skapa. Nu utvidgas extratjänsterna till ideell sektor inom kultur och idrott.

I november 2015 infördes de så kallade extratjänsterna, som skulle ge personer som stod långt från arbetsmarknaden en chans till jobb genom att utföra de sysslor som annars kanske inte hanns med inom offentlig sektor. Arbetsmarknadsåtgärden var delvis ett sätt att möta behoven i samband med att det kritiserade Fas 3 avskaffades.

Extratjänsterna är fullt subventionerade anställningar som ges på ett år i taget, med möjlighet till förlängning ett år till. Därför finns ännu inga siffror på hur många som har gått vidare till ett vanligt arbete efter insatsen, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det är i huvudsak jobb inom äldreomsorg, barnomsorg och elevassistenter i skolan. Inom staten är det mer administrativa tjänster, säger Leila Bourdayeme, sakansvarig för extratjänsterna på Arbetsförmedlingen till Dagens Arena.

Men hittills har drygt 3 600 personer fått en extratjänst, och 3 200 är kvar på en sådan tjänst. Det kan jämföras med att regeringens mål under valrörelsen var 31 000 nya jobb, enligt SVT.

– Det tar ju tid att förhandla med kommunerna och sedan matcha den arbetssökande mot en arbetsplats, säger Leila Bourdayeme.

I höstas tvingades regeringen att kraftigt revidera målet om antalet extratjänster under 2017: från 14 000 till 2 600 tjänster.

I december utvidgades insatsen till att också gälla nyanlända flyktingar, och i januari rapporterade SVT att extratjänsterna skulle utvidgas till att även gälla privata företag. Dessutom togs kravet på vilka typer av arbetsuppgifter som skulle gälla bort.

Och i dag kom alltså beskedet att regeringen öppnar upp för extratjänster även inom kulturell verksamhet, idrottsföreningar, trossamfund och andra ideella föreningar.

Ett krav för att få tillsätta extratjänster är att verksamheten har ett allmännyttigt ändamål, och för kultursektorn är kravet att deras intäkter inte främst ska komma från kommersiell verksamhet.

Förändringen väntas träda i kraft 1 juli.