Utlandsbaserade bemanningsföretag har blivit allt mer frekventa på den svenska arbetsmarknaden. Framför allt i byggsvängen. Tyvärr handlar det allt för ofta om ljusskygga verksamheter vars enda syfte är att undkomma skatt, betala löner långt under avtal och tvinga människor att arbeta under ovärdiga förhållanden.

Redan i somras grävde Dagens Arena i soppan av bemanningsföretag som anlitats av byggjätten Bilfinger Berger på tre av Sveriges största infrastrukturprojekt: Citybanan och Norra länken i Stockholm, samt Citytunneln i Malmö.

Under de senaste dagarna har Svenska Dagbladet publicerat en artikelserie i ämnet. Serien tangerar och bekräftar de slutsatser vi kom fram till. I researcharbetet har SvD även intervjuat frilansjournalisten Ingemar Dahlkvist som vi samarbetade med.

Bemanningsföretagen utnyttjar systematiskt luckor i det svenska skattesystemet. Utländska företag kan undgå att betala skatt i Sverige, men bara om de inte har ett så kallat fast driftställe här. Med andra ord, de får bara vara i landet tillfälligt. Ett kontor eller längre projekt kan leda till att Skatteverket bedömer att företaget har fast driftställe i landet.

Problemet är att Skatteverket inte har någon möjlighet att kontrollera detta.
– Vi behöver få veta mer om dessa bolag för att kunna kontrollera dem. Vi vill att det ska finnas någon typ av registrering. Som det är nu vet vi inte ens var de anställda arbetar, säger Pia Bergman som är samordnare för Skatteverkets svartjobbsgranskning till SvD.

I somras kunde vi avslöja att den uppsjö av olika polska bemanningsföretag som Bilfinger Berger använt sig av i själva verket var samma verksamhet – samma ägare och samma personal. Men genom att systematiskt lägga ned företagen efter ett år och starta ett nytt företag med annat namn och organisationsnummer kunde företagen kringgå regeln om fast driftställe och därmed också undvika svensk skatt.

Som grädde på moset fann vi även exempel på sedvanliga missförhållanden i bemanningsbranschen: avtalsvidriga löner, obefintliga övertidsersättningar, olagligt långa arbetspass, oskäliga uppsägningar. Kort sagt: cyniskt utnyttjande av polsk arbetskraft.

Nu efterlyser Skatteverket skärpta regler och det kommer inte en dag för tidigt. Det ligger i allas intressen att en spotlight riktas mot arbetsmarknadens ljusskygga delar. Tyvärr har regeringen hittills vart relativt ointresserad av att minska skattefusket. Något vi med all önskvärd tydlighet visade i ett annat reportage tidigare i år.