German Bender, Elsa Persson och Barbro Hedvall

PODD | I Helsingborg sa medborgarna nej till att sälja ut sitt energibolag, och ett krisande Postnord väcker frågetecken kring hur marknaden ska klara servicen i hela landet. Har svenskarna tröttnat på privatiseringar, och ser vi en omsvängning även bland politiska partier?  

I veckans Arena Tyckonomi möts Arena Idés German Bender och DN:s ledarskribent Barbro Hedvall i en diskussion om privatisering välfärd – vad har blivit lyckat och vad ska göras om?

Barbro Hedvall slår fast att de enda riktigt lyckade privatiseringarna är de som skett av Televerket och taxibranschen. Och det tycks finnas en diskrepans mellan vad folk önskar sig av vården och vad de är beredda att betala via skattesedeln.

– När man gör opinionundersökningar säger folk i allmänhet att det behövs mer pengar till vården, men i nästa steg, när det gäller att höja skatten, säger hälften av dem nej till det. Då kanske det beror på att nejsvararna tycker att skatteintäkterna är tillräckliga. men måste omfördelas till vården, men jag tror också att det finns ett växande missnöje med regionerna så att man känner att ”nej, ge inte mer pengar dit”. Det beror på att de inte ger oss rättvis och likvärdig vård, säger Barbro Hedvall.

Nyligen ställde sig Moderaterna och Kristdemokraterna bakom Vänsterpartiets hot om att fälla regeringen om inte förändringarna av Arbetsförmedlingen gjordes om. Både M och KD riktade kritik mot att införa valfrihet när det gäller arbetsmarknadsinsatser. Frågan är om partierna har svängt eller om det bara handlar om en önskan att fälla regeringen med olika medel?

– Jag tror att deras agerande styrs mycket mer av taktik än av en faktiskt ideologisk omprövning. Och i det fall det är en omprövnign är det frågan om det bottnar i en egen ny analys eller en anpassning till det man tror att väljarna vill ha. Ulf Kristersson har ju sagt att han är beredd att fälla regeringen på vilken fråga som helst, säger German Bender.

Fler driftsformer mellan privat och offentligt ägande – till exempel kooperationer eller stiftelsedrivna verksamheter – kan vara ett sätt att komma ifrån vinstdriven välfärd, tror både German Bender och Barbro Hedvall.

– Man kunde ju tänka sig någon form av uppmuntran från statsmaktens sida just till stiftelsedriven verksamhet – att ge företagen försteg framför vinstdrivande företag. Men vi har tvärtom sett att Röda korsets väletablerade verksamhet för tortyrskadade förlorar upphandlingar, säger Barbro Hedvall.

– Underösknignar från SOM-institutet visar att det finns ett starkt stöd bland befolkningen för alternativ till offentlig välfärd, men inte för privat utan för ideellt driven välfärd. Men de ideellt drivna skolorna är väldigt segregerade, de är mer segregerade än de privata – det är välutbildad medelklass som väljer de skolorna, säger German Bender.