Mats Gerdau, SKR och Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet.

I veckans panelpodd diskuterar vi den aktuella utredningen En mer likvärdig skola, som föreslår sänkt skolpeng för friskolor, slopat kösystem och statligt ansvar för en minskad elevsegration. Med Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundet och Mats Gerdau, SKR.  

Vilken skillnad skulle förslagen i den aktuella utredningen få om de genomförs, och kommer de gå igenom riksdagen med den ideologiska splittring som finns kring skolfrågan?

SKR avvisar flera av de mest uppmärksammade förslagen och vill att kommuner och friskolor fortsatt ska styra över skolvalet. Lärarförbundet vill istället gå längre än utredningen på flera punkter, till exempel när det gäller fördelningen av pengar mellan kommunala- och friskolor.

Hör det senaste avsnittet här eller i spelaren nedanför!