Plötsligt är Moderaterna för lagstiftning om partibidrag. Hoppsan! Eller?

Moderaternas partisekreterare Sofia Arkelsten skriver i Svenska Dagbladet följande:

Principen om frivillighet [bör] beaktas. En ny lagstiftning bör pröva hur olika medlemsavgifter kopplas till partibidrag och hur partibidrag i form av oavlönat arbete och stödinsatser ska redovisas. Även den omfattande lotteriverksamhet som bedrivs i bolagsform av politiska partier måste ses över.

Alltså, Moderaterna vill diskutera lagstiftning rörande hur alla möjliga sorters bidrag till partier ska kunna redovisas.

I klartext: Moderaterna är avundsjuka på Socialdemokraterna för att de tjänar pengar på näringsverksamhet och samarbetar med LO, och vill gnälla om det en gång till. Moderaternas egna institutionella samarbete, med Svenskt Näringsliv, går som bekant inte så jättebra just nu.

Arkelsten påpekar dessutom följande:

Centrala principer som valhemlighet, förenings- och åsiktsfrihet måste vara vägledande i arbetet med att utforma en lagstiftning. Integritetsperspektivet är också centralt.

Man kan tycka att det är lite övermaga av Moderaterna, att i en fråga där övriga seriösa partier är överens om att bristen på lagstiftning i Sverige är pinsam, linda in ett “okej rå” i så många ord. Man kan känna att visst, lagstiftning är en process, men hur svårt ska det vara? Dock, vi talar om ett parti berusat av sin gravitas.

“Hybris” är ett ord flera begagnar just nu, inte helt utan anledning. Men det är klart, alla partier behöver dra in pengar.