Kristdemokraternas partistyrelse har lagt fram en proposition till partiets kongress i juli med titeln “Från den stora staten till det starka samhället”. Propositionen ger en god inblick i kristdemokratisk idédebatt, som i mångt och mycket går ut på att allt är Socialdemokraternas fel.

I den dryga 30 sidor långa skriften får man veta att “Socialdemokraterna vill stänga in människor så att de endast har ett litet givet utrymme att röra sig inom, för annars finns risken att man väljer fel, enligt deras sätt att se det”. Vidare kan man läsa att de rödgröna vill driva en politik som syftar till att förvägra människor “de möjligheter och drömmar man har, eftersom politikerna anser att deras val kan bli fel”, vilket enligt Kristdemokraterna leder till att människor blir statens egendom.

Lite fånigt blir det. Vi bor inte i Nordkorea.

Den som letar efter lite mer faktiskt ideologiska utgångspunkter hittar tyvärr mest plattityder om att människor själva vet bäst och kan själv (ett politiskt perspektiv skribenten och bloggaren Elin Grelsson formulerat sig väl kring). Den som läser skriften informeras även om att Sverige vilar på en kristen värdegrund och att det är “konstigt” att elever i skolan får lära sig så lite om det genom religions- och filosofiundervisning.

“Från den stora staten till det starka samhället” innehåller ändå ett par politiska krav. Bland annat vill skriftens författare (i subsidiaritetsprincipens namn får man anta) göra vårdnadsbidraget statligt och införa obligatoriska “valfrihetsreformer” för kommun, landsting och regioner. Man anser även att grannsämjan runt om i landet skulle må bra av att hyresgäster själva skottade snö, i stället för att det ska ingå i hyran.

Allt är dock inte mörker och förvirring. Kristdemokraterna vill göra det enklare och snabbare att bli medborgare i Sverige, en åsikt värd att applådera.