Britta Lejon, förbundsordförande ST Foto: Andy Phrat

debatt Idag genomför Fackförbundet ST en manifestation utanför riksdagshuset. Vi tycker att staten ska finnas i hela landet. Oavsett var människor bor ska de få tillgång till statlig service. Men nu är vi bekymrade över att ungefär hälften av Arbetsförmedlingens kontor ska läggas ner, både på glesbygd och i mindre städer.  

Dessutom har en tredjedel av personalen, cirka 4 600 medarbetare, varslats om uppsägning. Det här är bara början, både för Arbetsförmedlingen och för flera statliga myndigheter som nu kan komma att stöpas om i grunden.  

För att kompensera för de jobb och den statliga närvaro som försvinner när Arbetsförmedlingen slår igen sina kontor vill regeringen flytta på åtta myndigheter från Stockholmsregionen till andra delar av landet. De myndigheter som berörs är Arbetsförmedlingen,  CSN, Försäkringskassan,  Kriminalvården, Lantmäteriet,  Pensionsmyndigheten, Polismyndigheten och Skatteverket. Men flytten kommer inte innebära vare sig fler poliser på gatorna eller en bättre service till medborgarna i form av myndighetskontor de kan besöka får att få hjälp med sina ärenden.  Det regeringen nu planerar är en dyr jobbkarusell där varje flyttat jobb kostar staten över en miljon kronor och där myndigheternas service till medborgarna kommer att påverkas negativt under en lång tid.  

Det är viktigt att staten finns i hela landet, men det medborgarna efterfrågar är inte administrativa funktioner. Enligt en undersökning som regeringens egen expertmyndighet Statskontoret genomfört, vill medborgarna ha möjlighet att besöka myndigheten och få hjälp av handläggare som har kunskap om förhållandena där de bor. Detta är än viktigare för de som bor i glesbygd och i medelstora städer. Det är också i dessa områden som man redan idag är mest missnöjd med den statliga närvaron. Missnöjet med den statliga servicen är dessutom nästan dubbelt så stort i de kommuner där det inte går att besöka ett myndighetskontor.  

Istället för att betala hundratals miljoner kronor på att flytta myndigheter borde regeringen arbeta för att behålla den statliga service och de arbetstillfällen som redan finns i glesbygden och i våra medelstora städer. Stoppa den illa genomtänkta nedläggningen av Arbetsförmedlingens lokalkontor och genomför istället en reformering av Arbetsförmedlingen som stärker myndighetens möjligheter att stötta och hjälpa de som står längst från arbetsmarknaden.

Vi kräver att politikerna tar ansvar, inte bara för att det ska finnas statliga jobb i hela landet utan också att det ska finnas en tillgänglig och fungerande statlig service för medborgare och företag i hela Sverige.  

 

Britta Lejon

Förbundsordförande ST