Thomas Hammarberg och Serkan Köse

debatt I den kinesiska provinsen Xinjiang riktas massivt förtryck mot en mycket stor del av befolkningen. Den svenska Kinapolitiken kan inte blunda för detta faktum, skriver de socialdemokratiska riksdagsledamöterna Thomas Hammarberg och Serkan Köse.

Tystnaden är bruten. Provinsen Xinjiang i västra Kina var länge helt okänd för många av oss. Nu har den blivit själva symbolen för det systematiska förtrycket. Det som nu framkommit i flera rapporter beskriver metoder som för tankarna till George Orwell och dennes skräckvision om det framtida totalitära samhället med dess åsiktskontroll. 

Det handlar om en politik för att utplåna drömmen om ökat självstyre, att få bevara det egna språket och tron på en viss religion, i detta fall islam. Målet är att uigurerna och de andra minoriteterna ska bli lojala kineser i regimens anda.

De ansvariga pekar på att oppositionella grupper eller enskilda tidigare använt våldsmetoder. Men omfattningen av de händelserna motiverar inte det massiva förtryck som nu riktas mot en mycket stor del av befolkningen. 

Det kan inte längre accepteras att den kinesiska regimen kan undvika varje granskning om mänskliga rättigheter genom hotelser och stormaktsarrogans.

Särskilda så kallade omskolningsläger har etablerats i stor skala. Dit har förts över en miljon människor, enligt flera vittnen. Personer som i efterhand kunnat berätta om tillvaron i dessa läger beskriver dem som fängelser. Flera av de vittnen som intervjuats av Amnesty International har berättat om kroppsliga bestraffningar och tortyr. 

Denna bild har nu också bekräftats i en rapport som nyligen presenterades av SVT och som byggde på en internationell samordning av material från flera mediaorgan. I materialet fanns också ett internt dokument som läckts via en källa inom det politiska etablissemanget. 

Även utanför lägren sker systematisk övervakning. Täta kontroller och kameror för övervakning kompletteras med avancerad modern teknik och insamling av biografiska data. 

En aspekt som nämns av vittnen, och som drabbat en del av dem själva, är att familjemedlemmar straffas när myndigheterna inte lyckas nå en person som varit kritisk. I skolor händer att barn hetsas mot sina egna föräldrar. 

Det finns flyktingar från Xinjiang i vårt land som är förtvivlade över denna upptrappade repression i hemlandet. Vi två har i en motion i riksdagen riktat uppmärksamhet mot detta brutala och vanvettiga försök att skapa lojalitet genom förtryck.  

Det handlar faktiskt om systematiska kränkningar av internationella normer om mänskliga rättigheter. 

Den svenska Kinapolitiken kan inte blunda för detta faktum. Krav bör ställas i såväl EU som FN om tydliga ställningstaganden. Det kan inte längre accepteras att den kinesiska regimen kan undvika varje granskning om mänskliga rättigheter genom hotelser och stormaktsarrogans. 

 

Thomas Hammarberg, riksdagsledamot (S) 

Serkan Köse, riksdagsledamot (S)