Joakim Löf, Vändpunkt

debatt Partiet Vändpunkt vill att vi tillsammans lyfter blicken och ser med nya ögon på hur vi byggt upp vårt arbetsliv. Vi ska arbeta för att leva, inte leva för att arbeta, skriver Joakim Löf, styrelseledamot i det nystartade partiet.

I mitt arbete som psykolog och psykoterapeut möter jag tonåringar och vuxna i olika åldrar som drabbats av stressbesvär, utmattningssyndrom och depressioner. Samhällets utveckling märks tydligt i folks liv. Jag träffar 15-åringar som har prestationsångest över betyg som faktiskt är bra men där man tror att man måste ha ännu bättre för att komma in på “rätt” gymnasium. Jag träffar studenter som bränner ut sig innan de ens tagit examen för att de tvingas arbeta samtidigt med sina heltidsstudier för att ha råd med hyran till sin andrahandslägenhet.

I arbetslivet berättar många om att man som konsult eller timanställd byts ut om man inte gör det jobb som erbjuds, även om det är orimliga tider och hälsofarliga stressnivåer. De fast anställda ser hur arbetsplatsen slimmas, man får färre kollegor men fler och fler arbetsuppgifter. Man får höra mer och mer om pengar och vinst och mindre och mindre om kvaliteten och innehåll. Sjukskrivna får sina sjukskrivningar avvisade fast alla professionella som faktiskt träffat patienten är eniga om den inte kan arbeta. Sjukvårdspersonalen bränner ut sig för att de arbetar på arbetsplatser som skadar hälsan.

Om sjukförsäkringens kostnader ökar ska vi dela solidariskt på detta, inte utse slumpmässiga syndabockar.

Vi inom Partiet Vändpunkt vill vända den här utvecklingen. Vi ska arbeta för att leva, inte leva för att arbeta. Sjukskrivningar ska bara kunna omprövas av en läkare som träffat patienten, inte av handläggare utan medicinsk kompetens. Om sjukförsäkringens kostnader ökar ska vi dela solidariskt på detta, inte utse slumpmässiga syndabockar.

Betygshetsen måste hindras och skolorna bli mer likvärdiga genom en jämnare fördelning av elever från olika bakgrunder. Riskkapitalbolag ska inte få driva skattefinansierad välfärd, ideella aktörer ska komplettera det offentliga. Vi ska vara elever och patienter, inte kunder.

Synen på medarbetarnas hälsa behöver ändras genom att företag och organisationer ges ett skarpare arbetsmiljöansvar. Vi vill sänka normalarbetstiden och skifta balansen till mer fritid, det kanske viktigaste för att förebygga stressrelaterad ohälsa.

Studenter behöver få ett bostadstillägg, som en del i en bred ekonomisk grundtrygghetsreform, så att de får en chans att fokusera på sina studier. Sjukvårdens personal måste få tid för det livsviktiga mötet med patienten, genom att större del fast ersättning ges till vårdgivarna och prisdumpningen i upphandlingarna av sjukvård stoppas.

Partiet Vändpunkt vill att vi tillsammans lyfter blicken och ser med nya ögon på hur vi byggt upp vårt arbetsliv, vår välfärd och våra skolor. Varför har vi ett samhälle som gynnar ökade vinster och konsumtion av saker vi faktiskt klarar oss utan när det leder till ökad ohälsa och stress?

Våra reformer syftar till att andra värden prioriteras i samhället. Ett arbetsliv som ger större möjligheter för folk att känna välmående och mening på jobbet och utanför jobbet. Ungdomar som tycker kunskap är roligt, inte ett krav. Tid för att göra ett jobb man är stolt över. Politiken har stått passiv för länge, nu krävs effektiva reformer för att bryta den ökade stressen och sätta hälsa och välmående i centrum när vi bygger upp vårt samhälle.

Joakim Löf, styrelseledamot Partiet Vändpunkt