Vasiliki Tsouplaki

debatt Kultursektorn står inför en ekonomisk katastrof och behöver få hjälp för att överleva fram till att publiken kommer tillbaka. Vänsterpartiet har åtta förslag som vi vill få till stånd omedelbart, skriver Vasiliki Tsouplaki.

Kulturlivet i Sverige befinner sig i kris. I en tid då människor uppmanas att hålla sig hemma och på behörigt avstånd från varandra, finns det inget utrymme för att arrangera konserter, teaterföreställningar, litteraturfestivaler eller liveshower på det sätt vi är vana vid. Evenemang, efter evenemang behöver ställas in. Pandemin är ett faktum. Det kommer en tid post-Corona, när vi kan mötas upp igen på arenorna, men där är vi inte ännu. Till dess behöver vi hitta gemensamma lösningar på gemensamma problem och hjälpa varandra att inte förblöda ekonomiskt. Det ska gå att betala hyra och räkningar; handla mat och inte förgås av oro under tiden. Vi ser ett stort behov av ett krispaket i miljardklassen för kulturen. Det brådskar.

Många av våra aktiva kulturarbetare frilansar; de är egenföretagare eller småföretagare och det finns inget trygghetssystem för majoriteten av dem. Det är en brist som måste få en långsiktig lösning framöver, men i det här läget handlar det om att lösa den akuta krisen. De gångna veckornas krispaket från regeringen och samarbetspartierna har varit bra och nödvändiga, men inte tillräckliga.

Det tål att upprepas; stora delar av kultursektorn nu står inför en ekonomisk katastrof och behöver få hjälp för att överleva fram till att publiken kommer tillbaka.

Vänsterpartiet har åtta förslag som vi vill få till stånd omedelbart:

Utöka stödet till konstnärsnämnden och författarfonden

Mer pengarna skulle ge frilansare utan rätt till a-kassa möjlighet att söka stöd och kompensation för inkomstbortfall på grund av avbokningar och inställda uppdrag. Dessa två instanser jobbar idag bland annat med att dela ut stipendier och ekonomiska bidrag till kulturutövare för att de ska få möjlighet att genomföra och utveckla sin kulturform, vilket gör att strukturerna för utdelning redan finns på plats.

Inrätta krismedel till kulturinstitutioner, arrangörer av kulturevenemang och fria grupper inom samtliga konstområden

Regeringen har redan pekat ut riktningen, vilket vi stöder, men vi vill höja beloppen det handlar om för att det ska få effekt. Detta för att de inblandade ska kunna hålla avtal och betala ut arvoden, ersättningar och löner till medverkande kulturskapare, men också för att täcka andra kostnader som uppstår till följd av Coronakrisen.

Omställningsstöd till centrumbildningarna

Dessa organisationer organiserar idag kulturutövare för att sedan kunna förmedla deras verksamhet till beställare. Denna insats skulle göra det möjligt att ställa om förmedlingsverksamhet till rådgivningsverksamhet under Coronakrisen.

Stärk kultursamverkansmodellen

Detta är en så kallad stimulansåtgärd för att regioner och kommuner ska kunna satsa på kultur under kris. Det innebär mer pengar till att till exempel boka framtida föreställningar och öka bidragen till det fria kulturlivet och ideella aktörer som tappat intäkter.

Mer pengar till dans- teater- och musikallianserna

Allianserna är idag en metod för att kunna erbjuda en mer trygg anställningsform för kulturskapare och fungerar därför som en arbetsgivaraktör i kultursfären. Mer pengar till dessa skulle göra det möjligt att täcka upp ekonomiskt för de inställda framträdandena, men även göra det möjligt att anställa fler.

Kompensation inkomstbortfall för de statliga kulturinstitutionerna

De statliga kulturinstitutionerna såsom Dramaten, Kungliga Operan och museerna har idag antingen inställd verksamhet eller väldigt få besökare. Deras ekonomi är i gungning. Mot bakgrund av det föreslår vi att de statliga kulturinstitutionerna ges en kompensation för inkomstbortfall.

Stöd till kulturinstitutionerna för digitala lösningar

Vi vill införa ett ekonomiskt stöd till digitala lösningar. Många kulturinstitutioner använder sig nu av kreativa digitala lösningar för att göra sina föreställningar och utställningar tillgängliga. Det kan vara livestreamade konserter eller digitala museivisningar. Vi ser ett behov av att uppmuntra och stöda helt nya lösningar som vi tidigare inte har behövt, men som många kommer vilja ta del av under coronatiden.

Pott till biblioteken för fler e-lån och utkörning

För att förstärka bibliotekens verksamhet och öka möjligheterna för allmänheten att ta del av bibliotekens utbud, föreslår Vänsterpartiet att biblioteken får mer pengar för att kunna utöka antalet e-lån och göra det möjligt med hemkörning av böcker från biblioteken till dem som inte har möjlighet att själv ta sig ut.

Vi är mitt uppe i en svår och osäker tid. Det gäller oss alla. Det krävs därför att vi samarbetar och stöttar varandra. Vårt behov av kultur kommer fortsatt vara stort. Nu om någonsin behöver vi kultur för att hjälpa oss att förstå vad det är vi går igenom och för att ge tröst i det mörka. Och sen, på andra sidan krisen, kommer kulturen hjälpa oss att reflektera och förstå en förändrad värld. Vi alla behöver kulturen, nu behöver kulturen vårt stöd.

 

Vasiliki Tsouplaki
Kulturpolitisk talesperson
Vänsterpartiet