Israel-Palestina Israel bedriver apartheid mot palestinierna och nu måste Sverige gå i bräschen för att sätta press på landet att upphöra med brott mot folkrätten, skriver Mariam Salem ordförande för Miljöpartiet i Umeå.

Amnesty international publicerade nyligen en rapport som konstaterar att Israel bedriver apartheid mot palestinier. Rapporten beskriver att Israel behandlar palestinier som en underlägsen folkgrupp som systematiskt nekas sina rättigheter i en grym politik – med segregation, fördrivning och exkludering inom alla områden den israeliska staten kontrollerar. Nu måste Sverige ta aktivt avstånd från Israels apartheid på samma sätt som vi tidigare gjorde från Sydafrikas, och vi måste driva på det internationella samfundet för att få till en förändring.

Amnesty beskriver att Israel utför storskaliga konfiskeringar av palestinsk mark och egendom, tvångsförflyttningar, tortyr, utomrättsligt dödande och att de drastiskt begränsar rörelsefriheten för palestinier och förvägrar dem nationalitet och medborgarskap.  Amnesty internationals generalsekreterare betonar att inget kan rättfärdiga ett system som bygger på ett utdraget, institutionaliserat och rasistiskt förtryck av miljontals människor.

I höstas slog det israeliska försvarsdepartementet till mot palestinska organisationer som bevakar människorättsfrågor, däribland Defense for Children som får svenskt stöd, och beslutade att de fortsättningsvis ska klassas som terroristorganisationer.  Det innebär att Israel när som helst kan göra razzior, beslagta egendom, förbjuda ekonomiska bidrag samt fängsla organisationernas medarbetare och de som uttrycker sympatier för deras verksamhet.   Beslutet om terroriststämpling har kritiserats inte minst av FN-organet OHCHR som kallar det för ett frontalangrepp på den palestinska människorättsrörelsen.  Amnesty international och Human Rights Watch säger i ett gemensamt uttalande att beslutet är ”en alarmerande eskalering” av hoten mot palestiniernas rättigheter.

I onsdags sköt den israeliska armén en Al-Jazeera-journalist bärande pressväst i huvudet varpå hon avled. Under sista veckan av muslimernas heliga månad, ramadan, har israelisk militär angripit al-Aqsamoskén sju gånger.  Militären har stormat in i moskén och trakasserat, misshandlat och arresterat människor under bön. Samtidigt har den kristna befolkningen i Palestina förbjudits inträde i födelsekyrkan för påskfirande.

Vi i Sverige har historiskt gjort oss kända för att stå upp för mänskliga rättigheter och ta ställning för de förtryckta.  Det måste vi göra även nu. Vi måste vidta aktiva åtgärder mot Israel inte minst stoppa vår vapenhandel med landet. Sverige bör också trycka på internationellt för att få till stånd sanktioner och bojkott av Israel i syfte att öka trycket på den israeliska regeringen och ekonomin samt begränsa dess resurser till att bedriva förtryck och brott mot folkrätten. Internationella påtryckningar är lika avgörande för att få Israels apartheid att upphöra som det en gång var i Sydafrika.

Mariam Salem

Ordförande Miljöpartiet, Umeå