Anders Jonsson saknar hållbara lösningar för hästportens finansiering.

Fredagskrönika Det blev inte som det var tänkt och det är hög tid att göra något åt det. Både vad gäller spelansvar och finansieringen av hästsporten i Sverige. Det är dags för regeringen och civilminister Ardalan Shekarabi (S) att uppfylla de löften som ställdes ut inför omregleringen av spelmarknaden.

Under den förra mandatperioden hade Ardalan Shekarabi tre stora uppgifter. En ny regionindelning, att komma till rätta med vinster i välfärden och spelmarknaden. De två första rann ut i sanden, men vi fick en omreglerad spelmarknad med licenser som gör att spelbolagen ska verka i Sverige istället för från Malta och därmed betala skatt.

Så långt är allt väl. Ansökningarna har strömmat in till den nya spelmyndigheten och ett 80-tal spelbolag har etablerat sig eller är på väg att göra det. Med det har fört med sig att vi översköljs av massiv spelreklam som inte håller den ”måttfulla marknadsföring” som föreskrivs i licensvillkoren. Spelberoendet riskerar att öka istället för att minska. Finansieringen av hästsporten med cirka 30 000 arbetstillfällen och stor betydelse för landsbygden har också börjat urholkas trots att den var ”helig” för Shekarabi när han lade fram sitt omregleringsförslag.

Det blev med andra ord inte så bra. ”Det håller jag helt med om och vi kommer att lägga förslag om skärpt lagstiftning”, säger Ardalan Shekarabi när vi träffas på torget i Falun inför förra söndagens omval i Falu kommun.

Han lovar också än en gång att lösa hästsportens finansiering. De som arrangerar spel på hästar ska betala för det. ”Vi kommer att lösa det.”

Problemet är att det brådskar med båda sakerna.

Så här efteråt är det bara att konstatera att det var naivt att öppna upp för en licensmarknad och inte reglera marknadsföringen.

Så här efteråt är det bara att konstatera att det var naivt att öppna upp för en licensmarknad och inte reglera den marknadsföring som kunde förutses i kampen om kunder och i den konsolidering med uppköp och samgåenden av spelbolag som rimligen kommer. Att nöja sig med den abstrakta formuleringen ”måttfull marknadsföring” i den nya spellagstiftningen var inte tillräckligt.

För att fixa till det kan Ardalan Shekarabi hämta inspiration från en rad andra länder i Europa. I Italien är all spelreklam förbjuden från årsskiftet. Spelbolagen får inte ens längre sponsra idrottsklubbar, vilket slår särskilt hårt mot fotbollen. I Spanien bereder regeringen liknande åtgärder som i Italien.

I Belgien och Storbritannien finns begränsningar för vid vilka tider på dygnet som spelreklam får visas i TV. Onlinecasinon får inte annonsera alls i Belgien och varningsskyltar som för alkohol och tobak måste visas i all spelreklam. Kändisar och idrottsstjärnor får inte längre förekomma i spelreklam och gränsen för hur mycket pengar som får sättas in på spelkonton har sänkts. Spelreklam får inte visas i anslutning till exempelvis fotbollsmatcher.

I Danmark har spelbranschen precis som i Sverige kommit med en självreglering, men den är knappast tillräcklig och skärpt lagstiftning diskuteras.

Det finns alltså inspiration att hämta från många länder och det brådskar som sagt om målsättningen att den nya spelregleringen ska leda till minskat spelberoende ska uppnås. Likadant är det med löftet att hästsportens finansiering ska tryggas.

Hästsporten i Sverige lever till mycket stor del på överskottet av spel på trav. Tidigare har ATG haft ensamrätt på spel på hästar och hela ATG:s överskott har levererats in till Svensk Travsport och Svensk Galopp, men även betalat riksanläggningarna Strömsholm, Flyinge och Wången som ridsporten i hög grad utnyttjar.

Istället för att reglera att alla spelbolag som arrangerar spel på hästar ska betala för det tillsatte regeringen en utredning som ska vara klar först i oktober 2020. Efter remissomgång, propositionsskrivande, lagråds- och riksdagsbehandling kan en lagstadgad avgift för spel på hästar därmed införas tidigast från den 1 januari 2022.

Under tiden har några av de spelbolag som fått licens börjat arrangera spel på hästar utan att betala ett öre för det. Mest anmärkningsvärt är kanske att Statliga Svenska Spel börjat gnaga på ATG:s marknad.

Det finns knappast tid att vänta på att utredningsmaskineriets kvarnar ska mala om Ardalan Shekarabi ska uppfylla sitt löfte och inte sätta svensk hästsports framtid i fara med de följder det skulle få för sysselsättning och landsbygd.

Anders Jonsson har lång erfarenhet av politisk bevakning och har bland annat varit inrikeschef på Sveriges Radios Ekoredaktion. Han är dessutom ordförande i Dalarnas Travsällskap och amatörtränare inom hästsport.